Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Amaethyddiaeth Lefel 1

Disgrifiad o'r RhaglenMae hwn yn gwrs delfrydol ar gyfer y rheiny sy'n dymuno camu i'r diwydiant amaethyddol ond sydd efallai heb unrhyw brofiad neu gymwysterau ffurfiol. Cwrs llawn amser yw hwn, fel rheol ar dri diwrnod yr wythnos.

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i ddatblygu eich sgiliau theori ac ymarferol mewn amaethyddiaeth.

Fel rhan o'r rhaglen bydd y dysgwyr hefyd yn cwblhau sgiliau hanfodol a'r cymhwyster Bagloriaeth Cymru.


Nodweddion y Rhaglen  • Cwrs ymarferol
  • Hyfforddi ar fferm y coleg
  • Ymweliadau rheolaidd â ffermydd, marchnadoedd a sioeau

Dilyniant a ChyflogaethSymud ymlaen i gwrs lefel 2 neu i fyd gwaith.


Cynnwys y RhaglenFel rhan o'r rhaglen bydd y dysgwyr hefyd yn cwblhau Sgiliau Hanfodol a Bagloriaeth Cymru. Bydd yna gyfleoedd hefyd i ddysgwyr wella eu Cymraeg/Saesneg a'u Mathemateg.


Asesu'r RhaglenAsesiadau ymarferol, llafar ac ysgrifenedig sy'n parhau drwy gydol y cwrs. Nid oes arholiad terfynol ffurfiol.


Gofynion y RhaglenDoes dim gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cymhwyster hwn.