Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Amaethyddiaeth Lefel 2

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r cwrs hwn wedi'i anelu at ddysgwr sydd â rhywfaint o brofiad o ffermio ymarferol.   Mae’n cynnwys elfennau o Wyddor planhigion ac anifeiliaid, hwsmonaeth anifeiliaid a pheiriannau.  Y gymysgedd o addysgu ymarferol i'r addysgu yn yr ystafell ddosbarth yw 50:50.

Mae yna floc o brofiad gwaith yn y Gwanwyn sy’n orfodol.  Fel rhan o’r cwrs hwn bydd yn rhaid i chi weithio tuag at naill ai gradd C mewn Mathemateg a Saesneg/ Cymraeg, neu ddilyn Sgiliau Hanfodol mewn rhifedd a chyfathrebu. 

 

 

 


Nodweddion y Rhaglen • Dull astudio llawn amser
 • Adnoddau a chyfleusterau ardderchog
 • Cymysgedd ardderchog o wersi ymarferol a theori
 • Cyfwerth â 4 TGAU
 • Mae’r cwrs yn cynnwys profiad gwaith
 • Ymweliadau, siaradwyr gwadd a theithiau astudio ardderchog

Dilyniant a ChyflogaethBydd cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus yn gwneud myfyrwyr yn gymwys i symud ymlaen i gyrsiau addysg bellach eraill ar Lefel 3.  Mae’r cwrs yn rhoi hyfforddiant ymarferol cynhwysfawr i'r rheiny sydd am fynd ati i ffermio’n ymarferol.  Yn ogystal mae’n darparu gwybodaeth graidd ragorol ar gyfer Prentisiaeth.


Cynnwys y RhaglenEr mwyn cael y diploma llawn y modiwlau a gyflwynir yw:

Gorfodol: -

 • Profiad Gwaith
 • Rheolaeth Busnes   
 • Cynhyrchu Anifeiliaid Fferm

Yn ogystal â thri o'r canlynol: -

 • Bioleg Planhigion ac Anifeiliaid
 • Cynhyrchu Glaswellt a Chnydau Porthiant
 • Hwsmonaeth Gwartheg Godro a Gwartheg Bîff
 • Gweithrediadau Peiriannau
 • Cynnal a Chadw Ystâd
 • Arferion Gweithdy
 • Hwsmonaeth Defaid a Gyrru Tractor

Asesu'r RhaglenAsesir y cwrs yn barhaus trwy aseiniadau, taflenni gwaith ac asesiadau sgiliau ymarferol.


Gofynion y Rhaglen • Gradd uchel mewn cymhwyster Lefel 1.
 • 4 TGAU gydag o leiaf 1 TGAU Gradd A* i C mewn Mathemateg, Cymraeg Iaith, Saesneg Iaith.
 • Hefyd, rhaid i chi gael cyfweliad llwyddiannus a dangos brwdfrydedd dros Amaethyddiaeth