Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Llety.

Does dim llety gennym yng Ngholeg Sir Gâr ond rydym yn gallu cynnig cyngor ac arweiniad ynghylch yr hyn a all fod ar gael ar gyfer myfyrwyr sydd angen rhyw fath o lety sy'n gwneud astudio ar eu cwrs yn fwy cyfleus.

Mae gennym gysylltiadau da gyda Phrifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant ynghyd â mynediad i'w neuaddau preswyl. Mae gennym hefyd beth gwybodaeth am lety myfyrwyr sydd ar gael i'w rentu'n breifat yn Llanelli ynghyd ag amrywiaeth o lety gosod ‘Ar Fferm’ ar gyfer myfyrwyr a fydd yn astudio yn y Gelli Aur.

Gweler y rhestrau perthnasol isod.

Rydym hefyd yn awyddus i recriwtio ‘Teuluoedd Lletya’, yn arbennig yn ardal Llanelli, sydd â diddordeb mewn rhoi cartref i fyfyrwyr rhyngwladol yn ystod eu cyfnod yn astudio gyda ni yng Ngholeg Sir Gâr, fel arfer yn y Graig.