Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Llythrennedd a Rhifedd.

Yn bennaf, pobl sydd angen y cymwysterau ar gyfer cydymffurfio, newid gyrfa neu ymgeisio i Brifysgol y’r rheini sy’n dewis ein hyfforddiant Sgiliau Hanfodol. Er bod rhaid sefyll yr asesiad ar un o’n saith campws, gellir cwblhau’r elfen dysgu ar y campws neu ar-lein – gyda chymorth llawn gan arbenigwr pwnc. Gellir teilwra digwyddiadau hyfforddi pwrpasol i fodloni eich anghenion; mae’r cymwysterau a’r cyrsiau poblogaidd yn cynnwys:

• Sgiliau Rhifedd

• Sgiliau Llythrennedd (Cymraeg)

• Sgiliau Llythrennedd (Saesneg)

• Llythrennedd Digidol (Lawrlwythwch ein taflen am ragor o wybodaeth)

Cofrestrwch heddiw Os hoffech chi gofrestru ar un o’r cyrsiau yn y daflen, dewiswch y cwrs o’r gwymplen isod i barhau. Caiff cofrestriad pob cais am gwrs ar-lein ei gwblhau o fewn un diwrnod gwaith. Cysylltu â ni I drafod eich anghenion hyfforddi ymhellach ffoniwch 01554 748344 heddiw neu ebostiwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..