Mannau astudio.

Rydym am i ddysgwyr gael lle gwych i astudio ac i wneud eu gwaith ymchwil a gyda hyn mewn golwg rydym wedi creu gwahanol ardaloedd.

  • Ardaloedd astudio mewn grŵp
  • Desgiau astudio unigol
  • Ardaloedd astudio tawel
  • Ystafell astudio ddistaw (Y Graig yn unig)
  • Mannau astudio AU (Rhydaman yn unig)
  • Ystafelloedd y gall myfyrwyr AU eu harchebu (Pibwrlwyd yn unig)

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.