Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Mannau astudio.

Rydym am i ddysgwyr gael lle gwych i astudio ac i wneud eu gwaith ymchwil a gyda hyn mewn golwg rydym wedi creu gwahanol ardaloedd.

  • Ardaloedd astudio mewn grŵp
  • Desgiau astudio unigol
  • Ardaloedd astudio tawel
  • Ystafell astudio ddistaw (Y Graig yn unig)
  • Mannau astudio AU (Rhydaman yn unig)
  • Ystafelloedd y gall myfyrwyr AU eu harchebu (Pibwrlwyd yn unig)