Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Modurol.

Rydym ni’n cynnig un o’r canolfannau Hyfforddi Modurol mwyaf yng Nghymru, gydag amrywiaeth helaeth o gyrsiau Hyfforddi Modurol ar dri safle; campysau Pibwrlwyd, Caerfyrddin ac Aberteifi, heb anghofio’r ganolfan Fodurol newydd sbon (agorwyd yn ystod hydref 2018) yn SA1, Abertawe.

Caiff ein cymwysterau Modurol eu cyflwyno gan diwtoriaid sydd â chyfoeth o brofiad diwydiant yn y byd go iawn. Cefnogir ein cyrsiau gydag achrediadau proffesiynol a gydnabyddir gan y diwydiant a hyfforddiant sy’n asesu diogelwch a gallu technegwyr sy’n cynnal ac yn atgyweirio cerbydau.

Gellir teilwra digwyddiadau hyfforddi pwrpasol i fodloni eich anghenion, ond mae’r cyrsiau poblogaidd yn cynnwys:

  • Profion MOT (Profi a Rheoli)
  • Asesiad Technegydd Cerbyd Achrededig (VTAA)
  • Technoleg Hybrid
  • Trin Oerydd Aer
Cofrestrwch heddiw

Os hoffech chi gofrestru ar un o’n cyrsiau, cysylltwch â ni drwy ein ffurflen ymholiadau Cwblheir cofrestriad yr holl geisiadau am gyrsiau ar-lein o fewn un diwrnod gwaith.

Digwyddiadau sydd Ar Ddod

Profion MOT

Cymhwyster i ddod yn Brofwr MOT. Rhaid i ymgeiswyr feddu ar gymhwyster cerbydau modur Lefel 3 neu gyfwerth.

Cwrs 4 Diwrnod

8fed Gorffennaf – Bwciadau Llawn

22ain Gorffennaf – Bwciadau Llawn

Cysylltwch â 01554748261 i gofrestru diddordeb mewn dyddiad yn y dyfodol

£450

Cysylltu â ni

I drafod eich anghenion hyfforddi ymhellach ffoniwch 01554 748344 heddiw neu ebostiwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..