Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Aur ar gyfer Sgiliau Ffitrwydd Cymru

Mae myfyriwr Coleg Sir Gâr o Lanelli wedi ennill gwobr aur am ei sgiliau hyfforddi ffitrwydd yn rownd derfynol cystadleuaeth Cymru. Bu Ben Thomas, sy’n 21 oed, yn cystadlu mewn digwyddiad Cystadleuaeth Sgiliau Cymru, WorldSkills y DU, a oedd yn profi ei sgiliau yn erbyn cyfranogwyr o saith coleg arall.

Gyda safonau beirniadu llym fe wnaeth Ben, sy’n astudio cwrs hyfforddwr ffitrwydd lefel dau yng Ngholeg Sir Gâr, gwblhau briff y gystadleuaeth mewn modd proffesiynol. Cynlluniodd sesiwn ymwrthedd yn seiliedig ar gryfder yn ogystal â chynllunio a chyflwyno sesiwn gylchol ar gyfer grŵp gallu cymysg yn cynnwys gweithgareddau cardiofasgwlaidd a dygnwch cyhyrol.

Meddai Ben Thomas, a oedd wrth ei fodd yn ennill aur: “Cefais fy ysbrydoli gan fy hyfforddwr personol Zac Hearne, sydd wedi fy helpu i golli tair stôn. “Mae gen i gefndir o bryder ac fe wnaeth gweithio gyda fy hyfforddwr personol a gweld y fath ganlyniadau wella fy iechyd meddwl a gobeithiaf, yn y dyfodol, byddaf yn gallu ysbrydoli cleientiaid yn yr un ffordd.

“Mae cael cynrychioli’r coleg mewn disgyblaeth rwyf mor frwdfrydig yn ei chylch yn fraint.” Cefnogir Cystadlaethau Sgiliau Cymru gan Lywodraeth Cymru.