Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Sgiliau Ffotograffiaeth yn ennill aur yng Nghymru

Mae myfyrwraig cwrs sylfaen mewn celf a dylunio yn Ysgol Gelf Caerfyrddin Coleg Sir Gâr wedi ennill aur mewn cystadleuaeth dros Gymru gyfan lle y cipiodd hi’r wobr am ei sgiliau ffotograffiaeth.

Enillodd Katie Waite, sy’n 18 oed ac yn dod o Hwlffordd, y safle uchaf mewn digwyddiad Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yng Ngogledd Cymru lle roedd hi’n cystadlu yn erbyn colegau eraill.

Bu’r cyn-ddisgybl o Ysgol Syr Thomas Picton yn gweithio i friff a oedd yn gofyn am bump o ddelweddau’n dathlu’r hyn sydd gan Gymru i’w gynnig, wedi’u hysbrydoli gan y thema darganfod. Roedd y briff yn adlewyrchu ymgyrch tair thema Llywodraeth Cymru dros dair blynedd, i hyrwyddo twristiaeth. Meddai Carol Gwizdak, pennaeth cynorthwyol cwricwlwm yn Ysgol Gelf Caerfyrddin Coleg Sir Gâr: “Rydym i gyd yn falch iawn o Katie, mae hi wedi gwneud yn arbennig o dda i ennill gwobr dros Gymru gyfan.”