Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Medal arian Cymru ar gyfer sgiliau gofal cymdeithasol Alana

Mae myfyrwraig iechyd a gofal cymdeithasol yng Ngholeg Sir Gâr wedi ennill arian mewn cystadleuaeth  Cymru gyfan sy’n anelu at herio sgiliau proffesiynol pobl ifanc.

Bu Alana Evans, sy’n astudio diploma estynedig mewn iechyd a gofal cymdeithasol ar gampws y coleg yn y Graig yn Llanelli, yn cystadlu mewn digwyddiad Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yng Ngholeg Menai.

Mae Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yn fenter a gefnogir gan y llywodraeth, gyda’r nod o hyrwyddo sgiliau Cymru ar lwyfan cenedlaethol a rhyngwladol, trwy ddilyniant i gystadlaethau WorldSkills y DU.

Cafodd y cystadleuwyr dasg chwarae rôl, oedd yn golygu gofalu am glaf oedd wedi cael strôc ac roedd hefyd yn dioddef o ddiabetes, yn ogystal â phrawf ysgrifenedig.

Meddai Alana Evans, sy’n gyn-ddisgybl Ysgol Bryngwyn: “Gwnes i wir fwynhau’r gystadleuaeth, mae gofalu am bobl yn fy nghyffroi i eisiau hyfforddi fel nyrs paediatrig y flwyddyn nesaf.”

Ychwanegodd Amy Williams, sy'n ddarlithydd mewn iechyd a gofal cymdeithasol yng Ngholeg Sir Gâr: “Mae Alana yn fyfyrwraig neilltuol a wnaeth argraff ar y beirniaid, yn enwedig rheolwr nyrsio a ddywedodd bod ei sgiliau cyflogadwyedd yn arbennig.”