Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Gwobr driphlyg i Undeb y Myfyrwyr

Mae gwaith Undeb Myfyrwyr Coleg Sir Gâr wedi cael ei gydnabod gyda thriawd o wobrau yn nigwyddiad gwobrwyo Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr (UCM Cymru).

Enillodd y tîm dan arweiniad myfyrwyr wobrau yn y ddau gategori sef ymgyrchu ac addysg a gwobr ail orau ar gyfer Undeb Myfyrwyr addysg bellach y flwyddyn.

Yn arwain y gwaith ymgyrchu roedd swyddog menywod Undeb y Myfyrwyr Bronwyn Mosey a ddatblygodd ymgyrch tlodi mislif a arweiniodd at ddarparu nwyddau mislif yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr ar holl gampysau’r coleg.  Ar hyn o bryd mae hi’n cysylltu ag asiantaethau allanol ac mae hi wrthi’n trefnu cwrdd â chynrychiolwyr yng Nghyngor Sir Caerfyrddin i helpu gyda chynlluniau Llywodraeth Cymru i roi terfyn ar dlodi mislif.

Cyflwynwyd y wobr addysg i gydnabod gwaith Undeb y Myfyrwyr wrth ddatblygu 20 o hybwyr parch sy’n cynnal ymgyrch parch cyfredol a pharhaol y coleg, i hyrwyddo parch, goddefgarwch a dealltwriaeth.  Mae’r hybwyr yn mynd i’r afael â materion megis rhywiaeth, hiliaeth, homoffobia ac yn codi ymwybyddiaeth ynghylch iechyd meddwl, anabledd a LGBT.

Mae Debbie Williams, swyddog cyswllt a chefnogi dysgwyr Coleg Sir Gâr wedi bod yn gweithio gyda thîm y myfyrwyr. Meddai: “Rwy’n falch iawn o’r grŵp rhagweithiol yma o bobl ifanc sydd wedi gweithio mor galed a phroffesiynol.

“Hefyd maen nhw wedi codi arian i lawer o elusennau yn ogystal â chynrychioli myfyrwyr ar fwrdd corfforaethol y coleg a thri bwrdd ymgynghorol er mwyn galluogi llais y myfyrwyr i gael ei glywed.”

Ychwanegodd Geraint Williams, llywydd Undeb Myfyrwyr Coleg Sir Gâr: “Rwyf mor falch o’r tîm, maen nhw wedi gweithio’n wirioneddol galed ac mae’n wych i weld eu hymroddiad a’u hymrwymiad yn dwyn ffrwyth."