Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Cystadleuaeth i ddod o hyd i’r busnes newydd gorau

Mae cystadleuaeth yn cael ei lansio i ddod o hyd i’r syniad busnes newydd gorau gan fyfyrwyr yng Ngholeg Sir Gâr, Coleg Ceredigion a Choleg Sir Benfro.

Mae’r Gystadleuaeth Fenter Ranbarthol gydweithredol, sy’n cael ei rhedeg gan gydlynwyr menter y colegau, Syniadau Mawr Cymru a Hwb Ffocws Caerfyrddin, yn edrych am syniadau busnes newydd yn sectorau twristiaeth, bwyd, adwerthu, gofal a’r diwydiannau creadigol.

Mae nifer o heriau wedi’u gosod o fewn pob categori i fyfyrwyr ymateb gyda’u datrysiadau busnes ac mae’r gystadleuaeth yn cael ei lansio ar-lein ganol dydd ddydd Mercher, Tachwedd 18.

Bydd beirniaid o Syniadau Mawr Cymru a Hwb Ffocws Caerfyrddin yn edrych ar sgiliau mewn deall cystadleuwyr, cwsmeriaid, arloesedd a chreadigrwydd, cynllunio busnes, rhagolygon llif arian a llythrennedd digidol mewn cystadleuaeth sy’n canolbwyntio ar ddatblygu doniau entrepreneuraidd yn sir Gaerfyrddin, sir Benfro a Cheredigion.

Cyhoeddir yr enillydd, a fydd yn derbyn £150 a mentora busnes proffesiynol, ar Fawrth 2 mewn digwyddiad ar-lein.

Meddai Becky Pask, cydlynydd menter Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion: “Rwy’n frwdfrydig iawn ynghylch y gystadleuaeth hon ac rwy’n credu ein bod ni mor ffodus i weithio gyda phartneriaid mor anhygoel ar draws y tair sir.

“Mae entrepreneuriaeth wedi’i hymgorffori yng nghwricwlwm y coleg gyda chefnogaeth ar gael i unrhyw un sydd â syniad busnes felly rwy’n mawr obeithio y gwelwn lawer o gynigion gan yr holl golegau sy’n cymryd rhan, mae’n gyfle mor wych.”

Gall unrhyw fyfyriwr o Goleg Sir Gâr, Coleg Ceredigion a Choleg Sir Benfro gystadlu trwy https://smartsurvey.co.uk/s/WWREC2020.