Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Cefnogaeth entrepreneuraidd i fyfyrwraig ffasiwn

Mae’r fyfyrwraig BA mewn ffasiwn Molly Grinham wedi derbyn cefnogaeth entrepreneuraidd yn y coleg er mwyn rhoi gwynt dan adain ei busnes, Pabbsy.

Mae Molly, sy’n astudio ffasiwn yn Ysgol Gelf Caerfyrddin Coleg Sir Gâr, bob amser wedi dymuno rhedeg ei label ffasiwn ei hun. Dywed ei fod wedi bod yn freuddwyd ganddi gan ei fod yn cynnig y rhyddid iddi greu gweledigaeth bersonol.

Brand hapus, llawn hwyl a lliwgar yw Pabbsy sy’n gwerthu clustdlysau sy’n tynnu sylw, bagiau tote a chyfwisgoedd eraill a’r flwyddyn nesaf bydd y cwmni yn lansio ei gasgliad dillad cyntaf erioed.

Meddai Molly Grinham: “Mae wedi agor fy llygaid i faint yn union o waith sydd ynghlwm wrth redeg brand ffasiwn ac mae wedi gwneud i mi edmygu’n fawr pawb sy’n rhedeg busnes yn yr hinsawdd gyfredol hon.

“Y brif her yw tynnu sylw at Pabbsy a dyna pam rwy’n credu ei fod yn bwysig i gael eich hunaniaeth gref eich hun er mwyn sefyll allan ymysg pawb arall.”

Mae yna naws ychydig yn deuluol i frand Pabbsy gyda mam a mamgu Molly yn ei gefnogi, cynnig syniadau a rhannu sgiliau creadigol.

Ychwanegodd Molly: “Cefais lawer o gymorth gan Becky Pask, sy’n bennaeth entrepreneuriaeth yn y coleg ac sy’n helpu unrhyw un sydd â syniad ar gyfer busnes.

“Mae hi’r un mor frwdfrydig dros Pabbsy â minnau, mae hi wedi trefnu gweminarau gwych ar bob agwedd ar redeg busnes ac mae hi’n gefnogol dros ben.

Dylai myfyrwyr yng Ngholeg Sir Gâr neu Goleg Ceredigion a all fod â diddordeb mewn dechrau busnes gysylltu â Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..