Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Crys rygbi yn dod ag atgofion melys yn ôl i fyfyrwraig o'r Almaen          

Mae crys rygbi Coleg Sir Gâr wedi gwneud ei ffordd i'r Almaen i helpu  myfyrwraig dramor i hel atgofion o’i hamser yn academi rygbi’r coleg, a gafodd ei dorri'n fyr oherwydd y pandemig.

Roedd Annika May, sydd o dde-orllewin yr Almaen, yn astudio lefelau UG pan darodd y coronafeirws.

Yn ystod ei hamser yn y coleg, cafodd Annika ei hysbrydoli i gymryd rhan yn academi rygbi’r merched ar ôl i'w ffrind ddweud wrthi ei bod hi'n mwynhau chwarae fel rhan o raglen gyfnewid i Iwerddon.

Dywedodd Annika May:  “Pan glywais fod tîm yn y coleg, roeddwn i wir eisiau rhoi cynnig arni gan nad oeddwn i erioed wedi ei chwarae o’r blaen.

“Rwy’n hoffi rhoi cynnig ar chwaraeon newydd a chredais y byddai rygbi’n cŵl iawn, yn enwedig gan ei fod mor boblogaidd yng Nghymru.

“Diolch yn fawr i Euros a'i dîm am yr holl gefnogaeth ac am ddangos camp newydd i mi rydw i hefyd yn dysgu ei chwarae yn fy nghlwb rygbi lleol, SVF Rugby Ludwigshafen, sy'n gefnogol iawn.

“Rydw i mor hapus fy mod i wedi cael cyfle i chwarae gyda thîm y Steelers.”

Gofynnodd Annika i brynu crys gan ei fod yn cynrychioli atgofion melys iawn iddi, felly roedd yr academi rygbi wrth ei bodd yn anfon crys chwarae a thop hyfforddi iddi am ddim.

Meddai Euros Evans sy’n arwain yr academi rygbi yn y coleg: “Roedd Annika yn y garfan ar gyfer Parc Rosslyn ond yn anffodus, fe darodd y feirws a chafodd ei phrofiad rygbi ei gwtogi.

“Roedd hi'n chwaraewr oedd yn ymrwymo’n llwyr a byth yn colli sesiwn, dysgodd egwyddorion y gêm yn gyflym ac roedd yn aelod o dîm merched a gymerodd ran yn nwrnamaint rhanbarthol 7 bob ochr Undeb Rygbi Cymru.

Mae'n drueni i'r coronafeirws gwtogi ar ei phrofiad rygbi ond gobeithiaf y gall barhau i chwarae yn ôl yn yr Almaen."