Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Gwobr Cariad i 'jiwcbocs dynol' sy’n codi arian at elusen

Mae technegydd celf a dylunio yn Ysgol Gelf Caerfyrddin Coleg Sir Gâr wedi codi dros £700 i elusen trwy ddod yn ‘jiwcbocs chwibanu’ dynol yn ystod y Cyfnod Atal Byr yng Nghymru.

O ganlyniad, mae Miranda Evans wedi derbyn gwobr Cariad Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion, sy'n anelu at annog a chydnabod gwirfoddoli a gwaith elusennol yn ogystal â chydnabod cyfraniadau cadarnhaol a gweithredoedd o garedigrwydd gan fyfyrwyr a staff.

Ar gyfer ei phen-blwydd, penderfynodd godi arian tuag at elusen Pembrokeshire Action to Combat Hardship (Patch), sy'n mynd â bwyd ac eitemau hanfodol i'r rheiny sydd mewn angen o fewn y sir.

Gan droi ei hun yn jiwcbocs chwibanu, a gosod targed cychwynnol o £100, rhagorwyd ar ddisgwyliadau wrth i roddion lifo i mewn ynghyd â chynulleidfa gynyddol ar Facebook.

Gan gymryd ceisiadau a phostio ei gweithgareddau ar gyfryngau cymdeithasol, chwibanodd Miranda bopeth o Dolly Parton i Neil Diamond.

Wrth i'w chynulleidfa dyfu, daeth perfformiadau'n fwy doniol a chymhleth gyda newid gwisgoedd, propiau a rŵtins dawns.

Fe ddarparodd Miranda ychydig o hwyl gwerthfawr yn ogystal â chodi arian hanfodol a chyflwynwyd ei gwobr Cariad iddi gan y pennaeth cynorthwyol Mike Williams, ar gampws Ffynnon Job.