Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Myfyriwr yn canmol aelod staff am ei chefnogaeth yn ystod y cyfnod clo

Mae aelod staff yng Ngholeg Sir Gâr wedi derbyn gwobr Cariad Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion yn dilyn enwebiad gan fyfyriwr am lefel y gefnogaeth a roddodd iddo yn ystod y cyfnod clo.

Roedd Gemma Lockwood, a oedd yn gweithio fel cynorthwyydd cymorth dysgu ar y pryd, yn rhan hanfodol o brofiad cyfnod clo’r myfyriwr hwn.

Dechreuodd Ryan Thomas, prentis gosod brics, ar ei daith golegol ar gwrs cyswllt ysgolion yn y Gelli Aur ac yna cychwynnodd ar gwrs lefel mynediad ar gampws Rhydaman lle aeth ymlaen ymhellach i gwrs gosod brics.

Roedd i fod i orffen ei brentisiaeth ddwy flynedd ym mis Mehefin eleni ond oherwydd y pandemig a chyflwr iechyd, cafodd gyngor meddygol i warchod am chwe mis ac nid oedd yn gallu cwblhau ei oriau ar y safle gyda chwmni adeiladu lleol.

Meddai Ryan Thomas: “Fe wnes i enwebu Gemma Lockwood am iddi fynd uwchlaw a thu hwnt i’w rôl. 

“Yn ystod y cyfnod clo, roeddwn i’n profi rhai anawsterau o ran fy mywyd personol a fy mhrentisiaeth. 

“Roedd hi bob amser ar gael i siarad â hi a byddai’n gwneud popeth y dywedodd y byddai’n ei wneud - gan gadw ei haddewidion bob amser.  

“Gwerthfawrogwyd yn fawr ei galwadau i gadw llygad arnaf ac roeddwn wastad yn teimlo bod ganddi amser i siarad, doeddwn i byth yn teimlo ei bod hi’n rhy brysur.  

“Byddai hi hyd yn oed yn fy ffonio am 5.30pm ar ddydd Gwener i weld fy mod wedi cael fy nhalu - gallaf ddweud yn onest ei bod hi’n “Gem” go iawn.

Dychwelodd Ryan i’r coleg ym mis Medi i gwblhau ei bortffolio.

Gweithiodd Gemma fel cynorthwyydd cymorth dysgu yn nhîm yr amgylchedd adeiledig am chwe blynedd cyn cael ei galw i’r tîm mentora yn ystod y cyfnod clo.

Yn ddiweddar cafodd ei phenodi fel cydlynydd lles lle bydd yn ymdrin â champysau Pibwrlwyd, y Gelli Aur a Ffynnon Job Coleg Sir Gâr.