Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Gwobr y DU am sgiliau gwaith saer Owen

Mae prentis yng Ngholeg Sir Gâr wedi derbyn gwobr cymeradwyaeth uchel oddi wrth Sefydliad y Seiri Coed (IOC).

Cafodd Owen Phillips, 19 oed a fu’n astudio gwaith saer ac asiedydd ar gampws y coleg yn Rhydaman, ei enwebu gan y coleg ar gyfer gwobr myfyriwr trydedd flwyddyn Sefydliad y Seiri Coed (IOC).

Cyflwynwyd y wobr hon am y tro cyntaf eleni ar gyfer colegau a wnaeth gynnal un o ddigwyddiadau teithiol Gweithdy City Hub y sefydliad.

Mae Owen yn un o dri myfyriwr arall o bob cwr o’r DU i dderbyn anrhydedd o gymeradwyaeth uchel yn y gystadleuaeth hon.

Roedd y beirniaid yn cynnwys aelodau o fwrdd yr IOC ynghyd â nifer o gynrychiolwyr ychwanegol o ddiwydiant.

Yn ystod ei brentisiaeth, bu Owen yn gweithio i’r saer coed ac asiedydd Michael Orr a Redwood Homes ac ar hyn o bryd, mae e’n mentro i hunangyflogaeth yn ogystal â gweithio ar fferm ei deulu a helpu i ofalu am ei chwaer anabl.

Meddai darlithydd Coleg Sir Gâr Brian Herbert: “Mae Owen hefyd yn unigolyn sydd wedi ymdrechu’n gyson am ragoriaeth ym mhob peth mae’n ei wneud, er gwaethaf y cyfrifoldebau a’r disgwyliadau a  roddir arno y tu hwnt i’w hyfforddiant.

Ychwanegodd Wayne Savory, sy’n bennaeth adran yn y coleg: “Mae e hefyd yn arddangos nodweddion gwych o ran ymroddiad a rhagoriaeth o fewn ei grefft, ac ar yr un pryd mae’n meddu ar etheg waith gymeradwy, ymdeimlad o gyfrifoldeb a gwaith crefftus.”

Er gwaethaf ei ymrwymiadau eraill, aeth Owen Phillips i’r afael â gweithgareddau allgyrsiol a bu’n cymryd rhan mewn cystadlaethau sgiliau. Enillodd e wobrau cyntaf ac ail mewn rowndiau terfynol rhanbarthol digwyddiadau Cystadlaethau Sgiliau Cymru. Arweiniodd hyn ato’n cael ei ddewis fel cystadleuydd cyntaf wrth gefn ar gyfer ffeinal cystadleuaeth genedlaethol y DU.

Meddai Owen Phillips: “Yn ystod fy nghyfnod yn y coleg, cefais fy annog gan fy nhiwtor cwrs Brian Herbert, i ymuno â Sefydliad y Seiri Coed ac i gymryd rhan mewn cystadlaethau. Arweiniodd hyn ata i’n cystadlu yn rowndiau terfynol Cymru ac ennill sawl medal.

“Rwyf wedi ennill llawer o sgiliau ym mhob agwedd ar waith saer ac asiedydd yng Ngholeg Sir Gâr ac rwyf wedi mwynhau fy amser yno’n fawr iawn ”

Dywedodd Robin Clevett o’r IOC: “Roeddwn i’n arbennig o bles bod yna ystod eang o sgiliau’n cael eu harddangos yn y gystadleuaeth, yn amrywio o waith traddodiadol adeiladu toi i saernïaeth gain.

“Mae’r myfyrwyr yma wedi dangos proffesiynoldeb, ymroddiad a dyfalbarhad ac mae annog ymgeiswyr o’r safon iawn i mewn i ddiwydiant adeiladu’r DU yn bwysicach nag erioed gan fod angen mawr arnom am sgiliau crefftus.”

Fel aelod coleg o sefydliad y Seiri Coed, ac mae pob myfyriwr gwaith saer ac asiedydd yng Ngholeg Sir Gâr yn cael aelodaeth yn rhad ac am ddim.