Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Myfyrwyr yn paratoi ar gyfer cystadleuaeth ryngwladol castio metel

Mae myfyrwyr gradd yn Ysgol Gelf Caerfyrddin Coleg Sir Gâr yn paratoi i danio eu ffwrnais gyda’r uchelgais brwd i ennill gwobr yn y Gynhadledd Genedlaethol ar Arferion Haearn Bwrw a Chelf Cyfoes, Alabama.

Mae’r coleg yn hen gyfarwydd â’r gystadleuaeth flynyddol hon gan fod cyn-fyfyrwyr gradd mewn cerflunio wedi teithio i’r Ffwrnais Sloss hanesyddol yn Birmingham, Alabama yn y blynyddoedd a aeth heibio, er mwyn cymryd rhan.

Ysgol Gelf Caerfyrddin yng Ngholeg Sir Gâr yw’r unig goleg ar draws y DU gyfan i gynnig cyfleuster castio haearn yn ogystal â bod yn unig ddarparwr graddau cerflunio yng Nghymru ac un o bum darparwr ar draws y DU.

Mae cyfyngiadau teithio oherwydd y pandemig byd-eang yn golygu bydd y gystadleuaeth, am y tro cyntaf, yn cael ei chynnal ar-lein, o 31 Mawrth i 3 April, 2021.

Rhaid i fyfyrwyr ffabrigo ffwrneisi a’r thema yw Hanesion a Fu/Dyfodolion a Ddychmygir (Lived Histories/Imagined Futures) Yn ôl Lisa Evans, cyfarwyddwr y rhaglen a darlithydd cerflunio, mae yma le i amryfal bersbectifau, gan gyfuno gwrando ar y gorffennol a dychmygu dyfodol ar y cyd.

Bydd capten y tîm Kerry Collison yn arwain ei chyd-aelodau Anwen Howells, Kezi Ferguson, Jethro Shimidzu a Thomas Bellingham.

Meddai Lisa Evans, cyfarwyddwr rhaglen gerflunio Ysgol Gelf Caerfyrddin: “Mae hon yn gystadleuaeth gyfeillgar sy’n annog cyfranogiad byd-eang er mwyn cyflwyno myfyrwyr i ddylunio ffwrnais, llunio, gwneud mowldiau a gweithredu ffwrnais fel tîm ar y llwyfan cenedlaethol.

“Mae’n gyfle unigryw i fyfyrwyr cerflunio gymryd rhan mewn cystadleuaeth haearn bwrw ryngwladol ac mae’n rhan annatod o’u dysgu.

“Rydyn ni’n annog myfyrwyr i ddatblygu cysylltiadau â chymdeithasau, sefydliadau a busnesau i gefnogi eu taith, sy’n gallu darparu cyfleoedd yn y dyfodol, ar ôl eu hastudiaethau.”

Mae gwobrau yn cynnwys cyrhaeddiad firaol, metel cyffredinol poethaf, ffwrnais gynhyrchu, ysbryd ysgol, gwobr rodfa a dewis cymunedol.

Mae Ffwrneisi Sloss yn dirnod hanesyddol cenedlaethol fu’n gweithredu fel ffwrnais chwyth yn cynhyrchu haearn crai o 1882 i 1971. Ar ôl cau, daeth yn un o’r safleoedd diwydiannol cyntaf, a’r unig ffwrnais chwyth, yn UDA i gael ei chadw a’i hadfer at ddefnydd cyhoeddus.

Llun Cyntaf: Y Ffwrnais Sloss Genedlaethol hanesyddol lle mae’r gystadleuaeth fel arfer yn digwydd yn Birmingham, Alabama