Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Myfyrwyr gofal iechyd yn rhoi hamperi i gartref gofal lleol

Mae myfyrwyr iechyd a gofal cymdeithasol yng Ngholeg Sir Gâr yn helpu i ledaenu hwyl yr ŵyl drwy roi hamperi i gartref gofal lleol.

Fe roddodd bob un o’r myfyrwyr lefel tri arian neu eitemau er mwyn rhoi rhai danteithion at ei gilydd gan eu bod yn cydnabod bod y pandemig wedi bod yn heriol i gymuned yr henoed.

Mae hyfforddiant ymarferol yn rhan orfodol o'u cwrs ac mae cartrefi gofal yn ddarparwyr gwych o ran hyfforddiant hanfodol, ond nid yw myfyrwyr wedi gallu gweithio yn y gymuned oherwydd coronafeirws.

Meddai Amy Williams, sy'n ddarlithydd mewn iechyd a gofal cymdeithasol yng Ngholeg Sir Gâr: “Mae wedi bod yn flwyddyn anodd i bawb ond mae ein myfyrwyr yn gobeithio y bydd yr hamperi yn rhoi gwên ar wynebau preswylwyr cartrefi gofal ac yn cynnig ychydig o ddanteithion Nadoligaidd iddynt.”

Mae'r cwrs hwn yn paratoi dysgwyr i weithio yn y sector gofal iechyd ac yn eu paratoi ar gyfer prifysgol lle mae llawer yn dewis symud ymlaen i astudio ar gyfer gyrfaoedd sy’n cynnwys nyrsio oedolion, iechyd galwedigaethol, seicoleg a bydwreigiaeth.

Llun: o'r chwith, Niamh Thomas, Caitlin Thomas a Tori Beynon gyda'i mab Lenny