Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Recriwtio ar gyfer prentisiaethau gweithredydd adeiladu CECO

Mae Coleg Sir Gâr yn recriwtio Prentisiaid Gweithredydd Adeiladu Peirianneg Sifil (CECO) ar gyfer 2021 ynghyd â chymhellion cyllido ar gael i fusnesau sy’n cynnig lleoedd prentisiaeth dan y cynllun.

Mae’r brentisiaeth CECO yn cynnig amrywiaeth o dechnegau hanfodol ar gyfer gweithredydd adeiladu gan gynnwys gosod draeniau, gosod cyrbau, sianelau a phalmentydd modiwlaidd a chloddio ffosydd.

Bydd cyfranogwyr yn cymhwyso gyda diploma NVQ lefel dau mewn gweithrediadau adeiladu a gwasanaethau peirianneg sifil dros gyfnod rhwng 12 i 18 mis. Does dim ffioedd i’w talu i’r rheiny sy’n cymryd rhan gan fod y brentisiaeth yn cael ei hariannu’n llawn gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop.

Yn ogystal mae cymhellion ar gael oddi wrth Lywodraeth Cymru dan ei chyllid Covid-19 lle bydd £3,000 ar gael i fusnesau sy’n cyflogi prentis ifanc am o leiaf 30 awr yr wythnos.

Hefyd gallai busnesau Cymreig dderbyn £1,500 ar gyfer pob prentis newydd dan 25 oed a gyflogir ganddynt am lai na 30 awr yr wythnos.

Ar gyfer gweithwyr 25 oed a hŷn, gall busnesau gael mynediad i £2,000 ar gyfer pob prentis newydd a gyflogir ganddynt ar gontract 30 awr neu fwy, a thâl anogaeth o £1,000 ar gyfer prentisiaid sy’n gweithio llai na 30 awr.

Mae’r cwmni Commercial Operator Training and Development (COTS) yn cyflwyno’r hyfforddiant arbenigol hwn ar ran Coleg Sir Gâr yn ei ganolfan hyfforddi yn Llandarsi.

Mae’n ofynnol i bob ymgeisydd wneud cyfanswm o 45 diwrnod yn y ganolfan hyfforddi a chyflwynir y rhain mewn 9 bloc x wythnos o hyfforddiant wedi’u gwasgaru dros gyfnod o 12 mis.

Meddai Lucy Thomas, rheolwr hyfforddi ar gyfer Alun Griffiths (Contractwyr) Cyf: “Rydyn ni wedi cofrestru pum gweithiwr ar y brentisiaeth CECO. 

Dyma ein blwyddyn gyntaf gyda Choleg Sir Gâr ac mae’r broses gyfan hyd yma wedi bod yn ddidrafferth.  Roedd y broses gofrestru yn effeithlon ac rydyn ni’n derbyn diweddariadau rheolaidd ynghylch presenoldeb a pherfformiad pob prentis.

Rwy’n credu bydd y rhaglen CECO yn rhoi’r sgiliau allweddol i’n prentisiaid sydd eu hangen i weithio’n ddiogel ar safle fel gweithredydd adeiladu a hefyd bydd yn gosod sylfaen dda ar gyfer hyfforddiant a datblygiad gyrfaol pellach gyda Griffiths.”

Ychwanegodd Ed Evans, cadeirydd CECA Cymru : “Mae’n wych i weld Coleg Sir Gâr a hyfforddiant COTS yn cefnogi diwydiant i ddatblygu ein gweithlu ar gyfer y dyfodol. Pobl yw enaid y diwydiant hwn ac mae’n hanfodol bod gennym ni ddigon o brentisiaid galluog a chymwys yn dod trwy’r rhengoedd. Y rhain yw’r bobl fydd yn ein helpu i adeiladu Cymru well.”

Bydd y garfan nesaf o brentisiaid yn dechrau ym mis Chwefror 2021.

I gael gwybodaeth bellach ynghylch gwneud cais neu ddarparu swydd brentisiaeth cysylltwch â Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu 07785 449146.