Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgyblion ysgol yn paratoi ar gyfer arddangosfa’r DU fel rhan o Glwb Sadwrn y coleg

Mae disgyblion ysgol uwchradd yn Llanelli wedi cofrestru ar gyfer Clwb Sadwrn Celf a Dylunio Cenedlaethol Coleg Sir Gâr ac ar hyn o bryd maen nhw wrthi’n gweithio ar hunanbortreadau ar gyfer arddangosfa ar-lein ledled y DU ym mis Ionawr.

Mae clwb celf y coleg, a ariennir gan Ymgyrraedd yn Ehangach ac a sefydlwyd gan Sefydliad Sorrell, wedi bod yn rhedeg ers nifer o flynyddoedd, gan ddatblygu meddyliau creadigol ifanc a rhoi’r cyfle iddynt i archwilio llawer o feysydd y sector celf a dylunio.

Mae disgyblion o bedair ysgol uwchradd yn cymryd rhan yn Llanelli eleni ac mae sesiynau wedi cael eu cynnal o fewn eu swigod ysgol ar gampws y Graig, Coleg Sir Gâr.

Yn ddiweddar, daeth cyfranogwyr o bob clwb Sadwrn ar draws y DU at ei gilydd ar gyfer casgliad digidol arbennig o siaradwyr gwadd a wnaeth eu hysbrydoli i feddwl am eu prosiect cyfredol, sef Mynegi’r Hunan (Expression of Self), a fydd yn thema’r arddangosfa genedlaethol ym mis Ionawr.

Yn ogystal â rhannu eu harbenigedd a’r modd y mae hunanbortreadau yn nodwedd o’u gwaith eu hunain, bu’r gwahoddedigion yn annog aelodau’r clwb i feddwl yn greadigol am ‘yr hunan’ a’r ffurfiau lawer y gellir portreadu ‘hunan’.

Meddai Elli Emanuel, darlithydd celf a dylunio yng Ngholeg Sir Gâr, sy’n rhedeg y Clwb Sadwrn Celf a Dylunio Cenedlaethol: “Mae hwn yn gyfle cyffrous i bobl ifanc wir archwilio eu creadigrwydd ac i arddangos eu gwaith ar lwyfan cenedlaethol.

“Mae’r pandemig wedi cyfyngu rhai o weithgareddau arferol y clwb fel ymweliadau proffil uchel â diwydiant ac ymweld ag arddangosfa genedlaethol flynyddol y clwb yn gorfforol i weld eu darnau gwaith yn cael eu harddangos, ond rydyn ni’n dal i gael llawer o hwyl.”

https://saturday-club.org/