Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Swydd cyfarwyddwr i arweinydd yr academi

 

Penodwyd cyfarwyddwr pêl-droed Coleg Sir Gâr yn ddiweddar i’r un rôl gyda Chlwb Pêl-droed Tref Llanelli.

Mae Jonathan Garcia hefyd yn gyfarwyddwr pêl-droed a phennaeth ieuenctid   gyda Chlwb Pêl-droed Tref Llanelli. Yno, gan weithio gyda’r pwyllgor uwch, mae’n cadw golwg ar reolaeth feunyddiol y tîm Dan 8 oed hyd at dîm y chwaraewyr wrth gefn.

Yn ogystal mae wedi cael ei ddewis ar gyfer pwyllgor cyngor Cymdeithas Bêl-droed Gorllewin Cymru.

Mae Jonathan yn hyfforddwr cymwysedig trwyddedig gyda chymhwyster trwydded ieuenctid lefel pedwar Cymdeithas Bêl-droed Cymru. Ar hyn o bryd mae’n gyfrifol hefyd am ddatblygu pêl-droed yng Ngholeg Sir Gâr, lle mae timau’n cystadlu yng nghynghreiriau categori dau a thri Cymdeithas y Colegau, yn ogystal â datblygu chwaraewyr unigol i lefel genedlaethol a rhyngwladol.

Yn ogystal â rheoli canolfan chwaraeon newydd y coleg, mae hefyd yn rheolwr cynorthwyol ar gyfer carfan Dan 18 Cymdeithas Bêl-droed Ysgolion Cymru ac mae’n weithredol gyda Tharian Canmlwyddiant y bwrdd SAFIB gan gynrychioli gwledydd Cymdeithasau Ysgolion Ynysoedd Prydain.

Meddai Wayne Stephens, cadeirydd Clwb Pêl-droed Tref Llanelli: “Anrhydedd a braint i ni yng Nghlwb Pêl-droed Tref Llanelli yw cael Jonathan yn ein clwb fel Cyfarwyddwr Pêl-droed a Phennaeth yr Academi.

“Mae wedi dangos ei wybodaeth eang wrth helpu ein clwb i gyrraedd lefelau a fyddai wedi cymryd nifer o flynyddoedd o’r blaen.

“Rwyf i’n bersonol yn gweithio gyda Jonathan yn ddyddiol ac mae ei broffesiynoldeb yn fater o glod i Goleg Sir Gâr a Chlwb Pêl-droed Tref Llanelli."

Ychwanegodd Jonathan Garcia: “Rwyf wrth fy modd i fod yn gweithio hyd yn oed yn agosach gyda Chlwb Pêl-droed Tref Llanelli ac edrychaf ymlaen at weld datblygiad y clwb a’i lwyddiant yn y dyfodol.”