Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Ysbrydoliaeth gelfyddydol artistiaid proffil uchel i fyfyrwyr

Mae myfyrwyr sylfaen mewn celf yn Ysgol Gelf Caerfyrddin Coleg Sir Gâr wedi cael eu hysbrydoli gan artistiaid proffesiynol proffil uchel, gan gynnwys cyn-raddedigion yr ysgol, mewn seminar ar-lein lle y cawsant gyfle hefyd i gael adborth ar eu gwaith eu hunain.

Ysbrydolodd Matthew Hughes y myfyrwyr gyda’i brofiad o weithio fel pennaeth modelu gyda Framestore, stiwdio sydd wedi ennill Oscar dair gwaith, ac a greodd ddelweddau a golygfeydd ar gyfer rhai o ffilmiau mwyaf Hollywood.

Mae Neil Hubbard bellach yn bartner ac arweinydd grŵp gyda stiwdio Heatherwick. Yno cyfrannodd at gyflwyno dyluniadau arloesol ar nifer o brosiectau proffil uchel yn y DU a dramor gan gynnwys prosiect £120 miliwn yn Hong Kong.

Graddiodd Ellie Dragone gyda gradd MA yn y Coleg Celf Brenhinol ac mae hi nawr yn byw yn Llundain ac yn gweithio fel artist. Mae hi hefyd wedi derbyn Gwobr Zsuzsi Roboz 19-20 gan Ymddiriedolaeth Clwb Celfyddydau Chelsea.

Artist papur yw Zoe Bradley a wnaeth ddarganfod ei hoffter o bapur wrth wneud darnau addurnol arbrofol wedi’u pletio â llaw ar gyfer y dylunydd ffasiwn o Japan Michiko Koshino. Gwelwyd bod defnyddio papur fel defnydd wedi bod yn eiliad hollbwysig yn ei gyrfa

Bu’r artist hyfforddedig mewn ffasiwn hefyd yn brentis gyda’r diweddar Alexander McQueen, gan greu rhai o’r darnau allweddol ar gyfer ei sioe rodfa dillad parod i wisgo Gwanwyn/Haf 1999.

Mae Ellie, Neil a Matthew i gyd yn gyn-fyfyrwyr Ysgol Gelf Caerfyrddin.

Meddai Olivia Clemence, cyfarwyddwr rhaglen ar gyfer sylfaen celf yn Ysgol Gelf Caerfyrddin Coleg Sir Gâr: “Cawson ni amser syfrdanol, roedd ein siaradwyr gwadd i gyd mor dda yn rhoi o’u hamser i siarad â’n myfyrwyr.

“Roedd yn wych i weld ein cyn-fyfyrwyr yn gwneud yn eithriadol o dda ac fe wnaeth helpu roi trosolwg o amrywiol ddisgyblaethau celfyddydol o ran eu perthynas â gwahanol yrfaoedd yn y diwydiant.”

Lluniau

Zoe Bradley, artist papur a fu’n brentis gydag Alexander McQueen.

Gwaith Ellie Dragone graddedig mewn celfyddyd gain o Ysgol Gelf Caerfyrddin a fu’n astudio yn y Coleg Celf Brenhinol.

(Du a gwyn) Neil Hubbard, partner ac arweinydd grŵp yn stiwdio Heatherwick

Matthew Hughes, cyn-fyfyriwr y coleg a phennaeth modelu gyda Frameworks