Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Llyfr clawr papur darlithydd Safon Uwch ar wleidyddiaeth a phrintiau dychanol

Yn ddiweddar rhyddhawyd llyfr clawr papur a ysgrifennwyd gan ddarlithydd Safon Uwch yng Ngholeg Sir Gâr sy’n dweud yr hanes am sut cafodd dau wleidydd blaengar y 18fed ganrif eu cynrychioli mewn printiau dychanol.

Mae Neil Howe, a wnaeth ysgrifennu a chyhoeddi ei lyfr, Statesmen in Caricature - The Great Rivalry of Fox and Pitt the Younger in the Age of the Political Cartoon, yn dysgu hanes yn ogystal â llywodraeth a gwleidyddiaeth yn y coleg.

Ysbrydolwyd ei lyfr gan ei astudiaethau PhD lle bu’n ysgrifennu am y modd y cynrychiolwyd y ddau mewn printiau dychanol, ffurf boblogaidd o gyfathrebu gweledol ar y pryd, ac un a ystyriwyd gan rai i fod yn bropaganda. 

Meddai Neil Howe: “Roedd yn drueni gwneud yr holl waith hwnnw ar gyfer fy ymchwil PhD a pheidio ei ysgrifennu i fyny i lyfr.

“Mae’r cynnwys yn archwilio’r berthynas mewn cartŵn rhwng dau o gewri mawr gwleidyddiaeth diwedd y 18fed ganrif, William Pitt “Yr Iau” a Charles James Fox, yn ystod oes aur printiau dychanol.

“Un o brif ddadleuon y llyfr yw’r modd y cawson nhw eu portreadu gan y cartwnwyr; ymddangoson nhw fel yr ‘arweinwyr pleidiau modern’ cyntaf cyn  dyfodiad y blaid wleidyddol fodern.”

Caiff y llyfr ei gyhoeddi gan I.B. Tauris sy’n rhan o grŵp cyhoeddwyr Bloomsbury Publishing a wnaeth gyhoeddi’r gyfres Harry Potter.

Mae Neil wedi dysgu hanes ym mhrifysgolion Nottingham, Bath Spa a Winchester ac mae wedi gweithio fel gofalwr eglwys yn Eglwys Gadeiriol Winchester ac fel prif ofalwr eglwys yn Abaty Romsey.

Cwblhaodd ei radd meistr yn y Brydain fodern gynnar ym Mhrifysgol Aberystwyth a symudodd i Brifysgol Nottingham i astudio PhD.

Symudodd Neil nôl i Gymru ac astudiodd gymhwyster addysgu TAR ym Mhrifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant. Ar hyn o bryd mae’n addysgu myfyrwyr yng Ngholeg Sir Gâr.

Rhyddhawyd ei lyfr yn wreiddiol mewn clawr caled yn 2019 ac mae hefyd ar gael fel e-lyfr.