Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Myfyriwr yn helpu i wella gwasanaethau iechyd meddwl i bobl ifanc

Mae myfyriwr 19 mlwydd oed sydd wedi goresgyn anawsterau iechyd meddwl yn gwirfoddoli i geisio helpu gwella gwasanaethau iechyd meddwl ar gyfer pobl ifanc ar draws y wlad.

Mae Dafydd Millns, sy'n astudio cwrs antur awyr agored lefel tri yng Ngholeg Sir Gâr wedi bod yn gweithio gyda Phlant yng Nghymru am y ddwy flynedd ddiwethaf.

Gyda mewnwelediad personol i faterion iechyd meddwl, roedd Dafydd eisiau ceisio gwneud gwahaniaeth i bobl ifanc. 

Dywedodd Dafydd Millns:  “Rydym yn gwneud ystod o waith gyda Phlant yng Nghymru gan gynnwys grwpiau ffocws, gwaith eirioli yn ymwneud â hawliau plant, ymgynghoriadau a chyfweliadau gyda gweinidogion ynghyd â datblygu adnoddau hyfforddi a fframweithiau ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus.

“Yn ddiweddar rydyn ni wedi bod yn datblygu fframwaith newydd ar gyfer cefnogi iechyd meddwl a lles pobl ifanc ym mhob agwedd ar y gymuned, rhywbeth rydw i'n hoffi ei alw'n hierarchaeth anghenion Maslow yr oes fodern.”

Plant yng Nghymru yw'r corff ymbarél cenedlaethol ar gyfer sefydliadau ac unigolion sy'n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a'u teuluoedd yng Nghymru. 

Mae’n gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru a sefydliadau yng Nghymru i sicrhau bod hawliau plant yn flaenllaw wrth lunio polisi a gwneud penderfyniadau.

Ychwanegodd Dafydd:  “Mae Plant yng Nghymru yn bwysig i mi gan ei fod yn rhoi cyfle i mi fynegi fy llais a fy marn ar nifer o faterion sy’n berthnasol i bobl ifanc wrth sicrhau bod craidd yr holl benderfyniadau sy’n cael eu gwneud yn cael eu cyd-gynhyrchu.”   

Llun: Dafydd Millns ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2019 lle cynhaliodd Together for Children and Young People (T4CYP) gynhadledd i ddathlu rhyddhau cylchlythyr blynyddol ynghyd â sesiwn Holi ac Ateb gyda’r Gweinidog Iechyd Vaughan Gething, y Gweinidog Addysg Kirsty Williams a thri o bedwar Comisiynydd Plant y DU.