Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Myfyrwyr Safon Uwch yn graddio o raglen MAT lefel prifysgol Seren

Mae myfyrwyr Safon Uwch Coleg Sir Gâr a gymerodd ran mewn rhaglen mwy galluog a thalentog wedi cwblhau prosiect ar lefel prifysgol yn gweithio gyda myfyrwyr PhD mewn sesiynau academaidd.

Dyrannwyd maes astudio i fyfyrwyr a oedd yn berthnasol i'w pynciau Safon Uwch ac aethant ati i gymryd rhan mewn sesiynau astudio ac yna ysgrifennu aseiniad arddull prifysgol. 

Dyfarnwyd graddau anrhydedd dosbarth cyntaf i dri myfyriwr allan o bump gan gynnwys Keona Davies a astudiodd 'eich geneteg neu ffactorau amgylcheddol, beth sy’n cael mwy o effaith ar y corff dynol?'. 

Bu Jessica Marshall, sydd â’i bryd ar astudio meddygaeth, astudio PhD ac o bosibl arbenigo mewn patholeg fforensig, yn astudio 'geneteg canser: beth yw rôl meddygaeth wedi'i phersonoli mewn gofal canser?'.  “Roedd hwn yn gyfle i gael eich tiwtora ar lefel prifysgol gan academyddion blaenllaw,” meddai.   “Fe roddodd Seren flas i mi o arddull dysgu prifysgol gan gynnwys cyfeirnodi Rhydychen ac mae’r syniad o astudio yn y brifysgol ychydig yn llai brawychus nawr.”

Astudiodd hefyd feysydd eraill yn y maes meddygol fel 'pa mor bwysig yw data genetig wrth bennu'r cwrs triniaeth priodol ar gyfer claf?'  a 'pa ddulliau neu ystyriaethau eraill y dylid eu gwneud cyn gwneud penderfyniad terfynol ar driniaeth cleifion?'. 

Cymerodd Maegan Stanlake-Jones ran mewn sesiynau a edrychodd ar yr orsaf ofod ryngwladol a'r hanes a'r wybodaeth amdani.   Meddai: “Tynnwyd sylw at faes penodol o fy nhraethawd hir sef fy syniad arloesol i ymchwilio hefyd i anfanteision ac eco-gyfeillgarwch y gorsafoedd gofod a’r rocedi gan na soniwyd amdano yn ystod y sesiynau ond roedd yn adran allweddol yr oeddwn am ei datblygu.”

Gweithiodd Iris Lander sy'n astudio Safon Uwch mewn seicoleg, bioleg, cemeg a Ffrangeg, gyda myfyriwr PhD seicoleg a dadansoddodd y ffactorau y tu ôl i newyddion ffug.

Dywedodd Angharad Mansfield, cydlynydd rhaglen A2AS a thiwtor arweiniol:  “Rydyn ni am i’n myfyrwyr fanteisio ar bob cyfle a gynigir iddynt.

“Mae rhwydwaith Seren a’r Brilliant Club - yr ydym hefyd yn ymwneud ag ef, yn ffyrdd delfrydol o archwilio a dadansoddi pynciau academaidd a chael gwell dealltwriaeth o waith ar lefel prifysgol.”

Menter gan Lywodraeth Cymru yw Seren sy’n ymroddedig i helpu myfyrwyr disgleiriaf Cymru gyflawni eu potensial academaidd llawn a’u cefnogi ar hyd eu llwybr addysg i brifysgolion blaenllaw yng Nghymru, y DU a thramor.  

Mae ar gael i fyfyrwyr blwyddyn wyth i Flwyddyn 13 o ysgolion cyfun a cholegau addysg bellach ledled Cymru, waeth beth fo'u cefndir economaidd, sefyllfa bersonol, neu leoliad.