Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Myfyrwraig trin gwallt wedi'i henwi fel un sydd wedi cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth

Mae myfyrwraig trin gwallt yng Ngholeg Sir Gâr wedi cael ei henwi fel un sydd wedi cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth ledled y DU Cylchgrawn Concept Hair.

Mae Harley Dark, 18, ar y rhestr fer ar gyfer cyrraedd y rownd derfynol yn y categorïau gwaith barbwr a lliwio.

Concept Hair yw'r unig gylchgrawn yn y DU ar gyfer myfyrwyr a phrentisiaid trin gwallt a gwaith barbwr.

Dywedodd Harley Dark:  “Mae'n braf gwybod bod fy ngwaith caled wedi'i gydnabod, des i’n ail yn y gystadleuaeth y llynedd felly rwy'n teimlo bod y cynnydd hwn yn dangos bod fy sgiliau wedi datblygu.

“Nid yr ennill sy’n bwysig i mi mewn gwirionedd, mae'n ymwneud â chael fy ngwaith wedi ei weld a phrofi i bobl y gallaf ei wneud.”

Ychwanegodd Emma Williams, tiwtor trin gwallt Coleg Sir Gâr:  “Rydym yn hynod falch o Harley ac mae'n fraint ei chael fel myfyrwraig.

“Mae hyn wedi dangos pa mor bell y mae hi wedi dod yn ei set sgiliau ac mae ei chymhelliant a’i brwdfrydedd yn biler o gryfder i’w chymheiriaid yn yr ystafell ddosbarth, mae hwn yn gyfle anhygoel iddi hi a’r coleg a dymunwn bob lwc iddi.”