Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Myfyrwyr busnes yn cyflwyno syniadau i reolwr HSBC

Mae myfyrwyr yng Ngholeg Sir Gâr wedi bod yn cyflwyno eu syniadau busnes i gynrychiolydd o HSBC UK.

Heriodd Ceri Jones fyfyrwyr busnes ar ddod o hyd i gyllid, targedu cynulleidfaoedd, marchnata a bygythiad cystadleuaeth.

Roedd syniadau dechrau busnesau newydd yn amrywio o salonau ac anrhegion arbenigol i fwydydd arbenigol, a chyflwynwyd a thrafodwyd y cyfan yn ystod y sesiwn ar-lein hon.

Meddai Debbie Gill, darlithydd busnes yng Ngholeg Sir Gâr:  “Mae mewnwelediad diwydiant yn rhan mor bwysig o’r cwrs i ni gan ei fod yn cynnig y gwerth ychwanegol allanol hwnnw i brofiad dysgu’r myfyrwyr.

“Ar ôl iddynt dderbyn adborth gan Ceri, yr ydym yn ddiolchgar iawn iddo am gynnig ei amser, fe wnaethant gyflwyno eu syniadau i mi yn ffurfiol fel rhan o'u hasesiad."

“Mae gan Ceri gymaint o wybodaeth yn delio â busnesau bach a chanolig ac mae'n gefnogaeth barhaus i gyrsiau busnes y coleg fel siaradwr gwadd rheolaidd.”

Bydd cyrsiau busnes Coleg Sir Gâr a addysgir ar hyn o bryd ar gampws Pibwrlwyd y coleg yn symud i gampws y Graig yn Llanelli o fis Medi (ac eithrio AAT a rheolaeth ILM) yn ogystal â darpariaeth teithio a thwristiaeth.