Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Coleg yn myfyrio ar ymweliad Dug Caeredin

Wrth i’r genedl gychwyn ar wythnos swyddogol o alaru am Ei Uchelder Brenhinol y Tywysog Philip, mae’r coleg yn cofio’n annwyl am ymweliad Dug Caeredin â Llanelli ym 1960 i agor cyfleusterau newydd yn Ysgol Ramadeg y Bechgyn, Llanelli ar y pryd.

Cyrhaeddodd y Dug mewn hofrennydd ar dir yr ysgol lle cafodd ei gyfarch yn frwd gan staff a disgyblion.

Bydd ei waddol bob amser yn aros yn y coleg lle mae myfyrwyr yn cael eu hannog yn barhaus i fanteisio ar gynllun gwobr Dug Caeredin, gan gymryd rhan ar bob lefel, o efydd i aur ac i lawer mae'n brofiad sy'n newid bywyd.

O fewn y gwobrau hyn, mae myfyrwyr yn meithrin eu hyder, yn datblygu sgiliau newydd, yn gosod heriau personol ac yn gwthio ffiniau personol.

Fel un a gefnogodd pobl ifanc gydol ei oes, derbyniwyd y newyddion diweddar am farwolaeth y Tywysog Philip gyda thristwch yng Ngholeg Sir Gâr a Choleg Ceredigion.

Wrth siarad yn 2010, dywedodd y Dug, a barhaodd yn noddwr yr elusen: “Mae wedi mynd o nerth i nerth, gyda 195 o wobrau’n cael eu hennill bob dydd ar hyn o bryd a chyflogwyr ym mhob maes diwydiant yn cydnabod gwerth y profiadau a enillir a’r sgiliau a’r rhinweddau a ddatblygir gan y bobl ifanc sy’n cymryd rhan.”

Yn deyrngar i’w deulu a’i wlad, Ei Uchelder Brenhinol yw’r cydweddog brenhinol sydd wedi gwasanaethu hwyaf yn hanes Prydain.

Cafodd yrfa filwrol hynod lwyddiannus yn y Llynges Frenhinol yn dilyn ei hyfforddiant yn y Coleg Morwrol Brenhinol yn Dartmouth lle enillodd y wobr am y cadet gorau ac ymunodd â'r gwasanaeth pan oedd Prydain yn rhyfela ym 1940.

Bu Ei Uchelder Brenhinol y Tywysog Philip farw’n dawel yn 99 oed yn ei gartref yng Nghastell Windsor, ar Ebrill 9, 2021.

Hoffai Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion dalu teyrnged i Ddug Caeredin am ei waith ac am ei wasanaeth dros ei wlad.

Fideo