Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Dysgu gan Ddiwydiant

Mae gwaith myfyrwyr gradd yn Ysgol Gelf Caerfyrddin Coleg Sir Gâr wedi cael ei adolygu gan uwch ddylunydd dillad gwau yn Toast.  

Cyflwynodd y rheiny sy'n astudio cwrs gradd anrhydedd y coleg mewn tecstilau, gwau, gwehyddu a chyfryngau, eu gwaith i Emma Brooks, uwch ddylunydd dillad gwau a'i chydweithwyr Flo Baring, dylunydd iau a Dana Sheen sy'n arbenigo mewn printiau, gweadau, detholiadau lliw a nwyddau cartref yn y cwmni.

Mae TOAST yn frand ffordd o fyw byd-eang sy'n cael ei yrru gan bwrpas ac sy'n creu ac yn curadu dillad a nwyddau cartref syml, ymarferol a hardd. Wedi’i leoli yn y DU gyda stiwdios yng Nghymru a Lloegr a siopau cysyniad cyfanwerthol ledled yr UDA ac Ewrop, mae’n ymgorffori crefftwaith yn ei gasgliadau sy’n adlewyrchu ymagwedd arafach a mwy meddylgar tuag at bobl a'r blaned. 

Gofynnodd briff y prosiect, o'r enw 'Couture Cloth' i ddysgwyr ymchwilio i'r tueddiadau a ragwelir ar gyfer y gwanwyn a'r haf nesaf.

Cyflwynodd pob myfyriwr ei ddyluniadau a chawsant adborth cynhwysfawr ac unigol.

Cyflwynodd Rhiannon Davies ei chasgliad a ysbrydolwyd gan ffurfiau naturiol gan gynnwys cregyn a marciau tywod gan ddefnyddio strwythur a gwead organig gyda phalet lliw gwyn, meddal llaethog. 

Gan archwilio cyfuniad o edafedd, defnyddiodd gwaith Rhiannon les a dangosodd ddealltwriaeth o gystadleuwyr ac adnabyddiaeth o’i marchnad couture.

Cyflwynodd Sabine Mowbray, sy'n astudio gradd amlddisgyblaethol y coleg sy'n cynnwys cyfuno dwy radd, ddyluniadau a ysbrydolwyd gan ei gardd yn ystod y cyfnod clo. Canolbwyntiodd ar flodau mwy bregus, gan gyfuno gwau â brodwaith, gleinwaith ac addurno.

Cyn adolygu’r prosiect, rhoddodd staff yn Toast sgwrs ar eu gwaith o ddydd i ddydd gan gynnwys yr hyn sy'n gysylltiedig â datblygu casgliadau, gweithio gyda chynhyrchwyr ffabrig dramor, dewis ffabrig a darnau patrymau defnydd a gweithio gyda gwahanol felinau edafedd.

Dywedodd Llio James, darlithydd tecstilau yn Ysgol Gelf Caerfyrddin:  “Y nod oedd cyflwyno myfyrwyr i rwydweithiau diwydiant a dysgu am y cwmni a'i ymagweddau at ffasiwn a thecstilau.

“Rydyn ni'n edrych i mewn i ochr couture glasurol ffasiwn ac yn dod â hi i mewn i iaith heddiw mewn modiwl sy'n annog briffiau byw.”

Gwaith: Rhiannon Davies