Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Canmol cyn-chwaraewr am ei roddion i elusen

Mae cyfarwyddwr Academi Rygbi Coleg Sir Gâr yn canmol Tom Rogers sy’n gyn-chwaraewr gyda’r academi, a bellach yn gefnwr gyda’r Scarlets, am roi enillion ei fusnes ei hun i Raglen Gymunedol y Scarlets.

Dechreuodd Tom ei fusnes coffi ei hun, Y Bocs Coffi, ddwy flynedd yn ôl gan gychwyn drwy adfer hen drelar ceffylau Rice yn farista symudol swanc.

Gan sylweddoli pa mor boblogaidd oedd coffi gyda chwaraewyr, penderfynodd archwilio rhai cymysgeddau personol.

Dywedodd y chwaraewr 22 mlwydd oed wrth y Scarlets ei fod, fel person ifanc yn tyfu i fyny yn rhanbarth y Scarlets, yn deall pwysigrwydd ymgysylltu â’r gymuned gan arwain at ddatblygiad chwaraewyr ifanc ac o ganlyniad, roedd am roi rhywbeth nôl.

Cangen elusennol y clwb yw Sefydliad Cymunedol y Scarlets a bydd Tom yn rhoi 10% o holl werthiant ei goffi cymysgedd gwreiddiol a werthwyd i'r sefydliad.

Meddai Euros Evans, pennaeth Academi Rygbi Coleg Sir Gâr: “Oherwydd anafiadau a bod chwaraeon cystadleuol yn cynnig gyrfa fyrrach na’r rhan fwyaf, rydym yn annog ein chwaraewyr yn fawr i gael gyrfa y gallant ddibynnu arni, felly mae’n wych gweld bod Tom wedi derbyn y cyngor hwn ac wedi sefydlu busnes llwyddiannus.

“Mae gyrfa rygbi Tom a’i fusnes coffi, bellach trwy werthu ar-lein, ill dau yn mynd o nerth i nerth.”

Credyd llun: Y Scarlets