Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Rhedwyr y coleg ar y brig mewn treialon traws gwlad

Fe wnaeth myfyrwyr Coleg Sir Gâr ragori yn sgorau buddugol treialon amser Traws Gwlad 4K Rhithwir Cymdeithas Athletau Ysgolion Cymru i fechgyn dan 17 a dan 20 oed.

Cyflawnodd Dominic Davies yr amser cyflymaf yn y safle cyntaf gydag amser gorffen o 13 munud a 12 eiliad, roedd James Harries yn yr ail safle gydag amser o 13 munud ac 17 eiliad ac yn y trydydd safle gydag amser o 13 munud ac 20 eiliad, roedd Osian Williams.

Allan o’r 47 o redwyr, dathlodd y coleg yn ogystal yr wythfed a’r nawfed safle a enillwyd gan Dafydd Lloyd a Daniel Jones yn y drefn honno.

Mae rhedwyr Coleg Sir Gâr i gyd yn rhan o Raglen Perfformwyr Elit y coleg sy’n cynnig cefnogaeth perfformiwr proffesiynol a phwrpasol i athletwyr sy’n astudio ar draws holl feysydd y coleg.

Meddai Rob Kirk, arweinydd gwyddor chwaraeon yng Ngholeg Sir Gâr: “Rydym yn hynod falch o'r agwedd gadarnhaol a'r ymrwymiad diflino a ddangosir gan bob un o'n hathletwyr Rhaglen Perfformwyr Elit.

“Mae hon wedi bod yn flwyddyn anhygoel o anodd i bawb, ond mae eu gwytnwch a’u cymeriad wedi disgleirio gan gynhyrchu perfformiadau podiwm ar gyfer digwyddiad Traws Gwlad 4K Rhithwir Chwaraeon Colegau Cymru ac Athletau Ysgolion Cymru.

“Mae’r digwyddiad Traws Gwlad 4K Rhithwir hwn yn enghraifft wych o weithio ar y cyd gyda’r ddau sefydliad chwaraeon, gyda’r nod o roi hwb i gymryd rhan a chyfrannu yn ystod yr adeg heriol hon.

Hoffai’r coleg gydnabod cefnogaeth Steve Jones, swyddog cymorth WSAA a swyddog cydymffurfiaeth Athletau Cymru, i Chwaraeon Colegau Cymru ac am gynnwys chwaraeon colegau bob amser o fewn trefniant Ysgolion Cymru.

Llun: Dominic Davies yn cymryd rhan yn y digwyddiad Traws Gwlad 4K Rhithwir lle daeth yn gyntaf yn y grŵp bechgyn dan 17 a dan 20 oed.