Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Casgliad o fedalau i fyfyrwyr creadigol yn rownd derfynol Cymru

Yn ddiweddar, mae myfyrwyr creadigol yng Ngholeg Sir Gâr wedi cael llwyddiant ysgubol yn rownd derfynol Cymru o ddigwyddiad Cystadleuaeth Sgiliau Cymru, gan ddod adref â dwy wobr aur, dwy wobr arian a dwy wobr efydd.

Bu myfyrwyr ar raglenni celf yn Ysgol Gelf Caerfyrddin y coleg yn cystadlu yn y categorïau technoleg ffasiwn, marsiandïaeth weledol a ffotograffiaeth a chystadlodd myfyriwr cynhyrchu yn y cyfryngau creadigol o gampws y coleg yn y Graig yn y categori cynhyrchu yn y cyfryngau digidol.

Enillodd Madeleine Smith aur mewn marsiandïaeth weledol, enillodd Gareth Price aur mewn cynhyrchu yn y cyfryngau digidol, enillodd Tomos Williams-Mason arian mewn marsiandïaeth rithwir, enillodd Pearl Maden-Lewis arian mewn ffotograffiaeth, enillodd Lauren Hutchinson efydd mewn marsiandïaeth rithwir ac enillodd Kelsey Regola efydd mewn technoleg ffasiwn.

Roedd y gystadleuaeth ffotograffiaeth yn gofyn i fyfyrwyr greu arddangosfa gyda brîff o’r enw 'y normal newydd’. Roedd gan y gystadleuaeth ffasiwn thema gwisg stryd a ailgylchwyd i’r ifanc, roedd y gystadleuaeth farsiandïaeth weledol wedi ei chyflwyno i ddenu pobl 19 i 24 mlwydd oed gyda themâu bohemaidd a’r awyr agored.

Cynhaliwyd y gystadleuaeth ar-lein trwy alwadau fideo gyda beirniaid, ffrydio ar-lein yn ogystal â fideos a delweddau.

Meddai Olivia Clemence, darlithydd ac anogwr cystadleuaeth sgiliau yn Ysgol Gelf Caerfyrddin Coleg Sir Gâr:  "Allwn i ddim bod yn fwy balch o'r holl ddysgwyr a gymerodd ran yn y cystadlaethau eleni." 

Yn gweithio gartref o dan reolau cystadlu, gyda beirniaid ar alwadau fideo, roedd yn eithriadol i weld sut roedd dysgwyr yn datblygu o dan amgylchiadau heriol.

Cynhelir digwyddiadau Cystadleuaeth Sgiliau Cymru, a gefnogir gan Lywodraeth Cymru, fel rhan o gystadlaethau ehangach WorldSkills UK sy'n arwain at rownd derfynol genedlaethol flynyddol y DU yn yr NEC Birmingham sy'n bwydo i mewn i gystadlu ar lwyfan y byd.