Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Myfyrwyr busnes yn rhoi i’r banc bwyd

Gyda banciau bwyd yn cael eu defnyddio’n fwy nag erioed dros y pandemig, penderfynodd myfyrwyr busnes yng Ngholeg Sir Gâr godi arian ar gyfer eu helusen leol yng Nghaerfyrddin.

Fel rhan o'u cwrs diploma lefel tri BTEC, mae myfyrwyr yn cwblhau modiwl o'r enw 'rheoli digwyddiad'.

Penderfynon nhw wneud defnydd da o'r gwaith hwn ac maen nhw wedi codi £240 ar gyfer banc bwyd Caerfyrddin.

Mae'n ymddangos bod angen arian yn fawr yn y maes hwn wrth i Ymddiriedolaeth Trussell ddatgelu cynnydd o 14% mewn parseli bwyd brys i blant yng Nghymru yr haf diwethaf.

Oherwydd cyfyngiadau Covid, trefnodd y myfyrwyr gwis ar-lein yn cynnig gwobrau i'r tri phrif enillydd, aethant ati i gynnal cwis arall ar y campws a chreu tudalen GoFundMe ar gyfer rhoddion. 

Roedd y myfyrwyr busnes wrth eu boddau yn rhagori ar eu cyrchnod o ystyried amgylchiadau’r pandemig cyfredol ac estynnant eu diolch i'r rheiny a roddodd at eu digwyddiad a’i rannu.