Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Llwyddiannau myfyrwyr y gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu cydnabod

Mae myfyrwyr y gwasanaethau cyhoeddus yng Ngholeg Sir Gâr wedi cael eu cydnabod am eu cyflawniadau dros y flwyddyn academaidd ddiwethaf.

Roedd y digwyddiad gwobrwyo blynyddol hwn yn ddathliad llai eleni oherwydd y pandemig, lle fel arfer mae gorymdaith cwblhau hyfforddiant yn digwydd ochr yn ochr â siaradwr gwadd o'r sector gwasanaethau cyhoeddus.

Yn ennill y prif wobrau eleni oedd Gendal Buyukertas, Ethan Evans, Carys Griffiths a Cameron Fountain y dyfarnwyd gwobrau llwyddiant uchel iddynt.

Cafodd Georgia Griffiths ei henwi fel myfyrwraig y flwyddyn y gwasanaethau cyhoeddus lefel tri, a dyfarnwyd dysgwr y flwyddyn ar gyfer y Gymraeg i Carys Griffiths.

Meddai Amanda Morgan, darlithydd y gwasanaethau cyhoeddus yng Ngholeg Sir Gâr: “Fe wnaethom hefyd gydnabod llwyddiannau Georgia trwy gydol ei hamser yn y coleg gan ei bod yn fyfyrwraig a symudodd ymlaen o lefel un, gan gyflawni graddau uchel trwy gydol ei phedair blynedd gyda ni, ynghyd â lefelau presenoldeb, cymhelliant ac ymrwymiad uchel.”

Mae saith o fyfyrwyr yr ail flwyddyn yn symud ymlaen i'r brifysgol i astudio ystod o raddau, gan gynnwys gwasanaethau cyhoeddus, plismona proffesiynol, troseddeg a chyfiawnder troseddol.

Mae un myfyriwr wedi llwyddo i ennill swydd fel cwnstabl gwirfoddol i Heddlu Dyfed Powys ac un arall gyda Heddlu De Cymru ar gynllun gradd-brentisiaeth cwnstabliaid yr heddlu.

Roedd tîm gwasanaethau cyhoeddus y coleg hefyd wrth eu bodd o ddysgu gan bostiad cyfryngau cymdeithasol Heddlu Dyfed Powys bod y cyn-fyfyriwr Sam Cavill, sydd wedi bod yn gweithio am ddwy flynedd fel cwnstabl gwirfoddol, wedi cael ei dderbyn fel cwnstabl heddlu parhaol. 

Ychwanegodd Amanda Morgan: “Er ei bod wedi bod yn her, rydym wedi gwneud yn eithaf da drwy’r pandemig hwn ac mae myfyrwyr wedi dangos y gwytnwch y bydd angen iddynt ei ddangos wrth weithio yn y sector gwasanaethau cyhoeddus.”

Enillwyr Gwobrau y Gwasanaethau Cyhoeddus 2021 Ethan Evans, Cameron Fountain, Erin Daves (yn derbyn ar ran Georgia Griffiths) Carys Griffiths, Gendal Buyukertas

Gadawyr y Gwasanaethau Cyhoeddus blwyddyn 2 gyda’u medalau