Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Myfyrwraig astudiaethau ceffylau yn derbyn prif anrhydedd Gwobr Sgowtiaid y Frenhines

Mae myfyrwraig astudiaethau ceffylau ar gwrs rheolaeth ceffylau yng Ngholeg Sir Gâr wedi derbyn Gwobr Sgowtiaid y Frenhines, sef y wobr uchaf i sgowtiaid ar gyfer y rheiny dan 25 oed.

Mae Kerry-Anne Knight, 22 oed o Lanfyrnach wedi cymryd rhan mewn nifer o weithgareddau i gyflawni'r wobr.

Mae hwn yn gyflawniad sylweddol i unrhyw sgowt ifanc ond mae Kerry-Ann hefyd wedi wynebu'r heriau hyn â nam ar ei golwg.

Mae cysylltiad agos rhwng gwobr Sgowtiaid y Frenhines â gwobr aur Dug Caeredin ac mae Kerry-Anne wedi cymryd rhan mewn nifer o ddigwyddiadau a gweithgareddau gan gynnwys bod yn rhan o dîm arweinyddiaeth mewn gwersylloedd rhyngwladol Gwobr Dug Caeredin, addysgu ymwybyddiaeth o anabledd, gwirfoddoli fel arweinydd cynorthwyol, codi ymwybyddiaeth o ddallineb, digartrefedd, chwaraeon antur awyr agored a llawer mwy.

Dywedodd Tim Kidd, prif gomisiynydd y DU ar gyfer Sgowtiaid y DU mewn e-bost at Kerry-Ann:  “Roeddwn i eisiau gadael i chi wybod pa mor anhygoel o falch rydyn ni i gyd o bopeth rydych chi wedi'i gyflawni.

“Rydych chi wedi rhagori ar eich safonau uchel eich hun hyd yn oed.  Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf rydych chi wedi dangos yr ysbryd hwnnw o beidio â rhoi’r ffidil yn y to, wedi gwthio'r ffiniau ac wedi bod yn olau disglair yn eich cymuned leol. Rydych chi wedi datblygu i fod yn fodel rôl anhygoel i Sgowtiaid eraill.”

Ychwanegodd Kerry-Anne Knight:  “Rwyf wedi magu llawer o hyder trwy fod yn rhan o’r sgowtiaid ac mae wedi rhoi cyfle i mi ddysgu sgiliau newydd.

“Mae bod yn sgowt wedi gwneud i mi wneud pethau sydd y tu allan i'm cylch cysur ac rydw i mor falch ohonof fy hun am fod yn sgowt a chyflawni'r wobr hon.

"Mae cyflawni’r wobr uchaf yn sgowtio ar gyfer pobl o dan 25 oed yn gamp aruthrol i fod wedi ei hennill gan fod llawer o waith yn ymwneud â chael y wobr hon.”

Bydd y wobr hon hefyd yn cryfhau fy CV gan ei bod yn dangos fy mod i'n weithiwr tîm.

“Byddwn yn argymell i unrhyw un sy’n cael y cyfle i ennill Gwobr Sgowtiaid y Frenhines i fynd amdani.”