Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Gwaith gradd i'w arddangos yng nghanol tref Caerfyrddin

Anogir y cyhoedd i gefnogi talent greadigol sy’n dod i’r amlwg trwy ymweld â chanol tref Caerfyrddin ar gyfer arddangosfa o waith gan fyfyrwyr celfyddyd gain a cherflunwaith yn Ysgol Gelf Caerfyrddin Coleg Sir Gâr.

Mae'r gwaith wedi'i greu gan fyfyrwyr cerflunwaith a chelfyddyd gain yr ysgol gelf sy'n astudio rhaglenni BA anrhydedd ar hyn o bryd. 

Bydd yn cynnwys cerfluniau, paentiadau, lluniadau, ffotograffiaeth, ffilm, gosodwaith a gweithiau perfformio o amgylch amrywiaeth o bynciau ymchwiliol ac ymholi seiliedig ar gysyniadau.

Cynhelir yr arddangosfa haf, sydd am ddim i'w mynychu, yng nghanol tref Caerfyrddin yn yr uned a elwid gynt yn Topshop rhwng dydd Sadwrn Gorffennaf 10 a dydd Sadwrn Gorffennaf 17 o 10am i 6pm.

Meddai Lisa Evans, cyfarwyddwr rhaglen ar gyfer cerflunio yn Ysgol Gelf Caerfyrddin: "Mae'r gwaith yn llawn gonestrwydd ac yn ceisio rhannu syniadau gyda chynulleidfa eang. 

“Mae’n ymateb uchelgeisiol, gonest ac arbrofol i fywyd cyfoes a’i nod yw ennyn diddordeb a datgelu uchelgeisiau brwd artistiaid Cymru sy’n ceisio gwneud eu marc yn y byd.

“Oherwydd y pandemig, mae myfyrwyr wedi dioddef cyfnod o brofiadau wedi’u byw o weithio o bell o’u gofodau stiwdio ac maen nhw wedi cael mynediad cyfyngedig i weithdai. 

“Mae’r adegau unig hyn ar eu pennau eu hunain wedi eu gorfodi i aros yn  unedig fel carfan ac mae’r gwaith yn adlewyrchu eu gwaith caled a’u hymdrechion.  

Mae croeso i'r rheiny sydd â diddordeb mewn astudio celf a dylunio ymweld a siarad â myfyrwyr a staff.

Lluniau: Gwaith James Dwyer (prif), Sam Ross (gwaelod) ac Amy Taylor (ar ben)