Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Coleg yn partneru â Chlwb Pêl-droed Tref Llanelli yn ei nod i ddyrchafu pêl-droed yn y rhanbarth

 

Mae Coleg Sir Gâr a Chlwb Pêl-droed Tref Llanelli wedi ffurfio partneriaeth er mwyn darparu’r lefel uchaf o bêl-droed ynghyd â chyfleoedd hyfforddi o’r radd flaenaf.

Partneriaeth dan arweiniad pêl-droed yw hon sy’n cynnig hyfforddiant pwrpasol yn ogystal â chefnogaeth academaidd a galwedigaethol i’r rheiny yn y clwb ac yn y coleg.

Fel cyfarwyddwr pêl-droed yng Nghlwb Pêl-droed Tref Llanelli ac yng Ngholeg Sir Gâr, mae Jonathan Garcia wedi arwain trafodaethau blaengar ynghylch datblygu pêl-droed yn y rhanbarth.

O’r bartneriaeth, byddai dysgwyr y coleg, aelodau’r clwb a chwaraewyr yn elwa ar argaeledd profiad ansawdd uchel a lefel uchel yn y gamp bêl-droed a defnydd o gyfleusterau arbenigol.

Meddai Dr Andrew Cornish, pennaeth Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion: “Rwyf wrth fy modd bod y coleg yn sefydliad partner i Glwb Pêl-droed Tref Llanelli.

“Bydd y bartneriaeth hon yn sicrhau bod y rheiny sy’n ymwneud â hyn yn cael mynediad i ymarfer, chwarae a gwneud cynnydd ar lefelau uchaf pêl-droed ac i dderbyn hyfforddiant o ansawdd uchel a chefnogaeth i’w helpu i ffynnu yn eu disgyblaeth chwaraeon.

Meddai Wayne Stephens, cadeirydd Clwb Pêl-droed Tref Llanelli: “Rwyf wrth fy modd bod clwb pêl-droed y dref a Choleg Sir Gâr, yn gallu cyhoeddi’r bartneriaeth hon o’r diwedd.

“Bydd y bartneriaeth hon yn caniatáu i chwaraewyr o’n hacademi a’n cymunedau gael mynediad i’r cyfleusterau rhagorol a gynigir ar garreg ein drws.

“Mae addysg bob amser wedi bod yn flaenllaw i mi a gyda’r bartneriaeth hon, gellir nawr archwilio llwybr addysg ochr yn ochr â’r llwybr pêl-droed, gan alluogi chwaraewyr o’r ddau barti ennill cymwysterau o’r radd flaenaf, tra’n cymryd rhan mewn chwaraeon.

“Nid yw hyn yn gorffen yma i mi, gan ein bod hefyd yn bwriadu cynnig addysg i rieni ac aelodau teuluol ein clwb fyddai’n hoffi mynd ar drywydd addysg, boed hynny mewn dosbarthiadau sylfaenol hyd at addysg uwch.

“Hoffwn i ddiolch i Andrew, Jonathan a phawb y tu ôl i’r llenni am wneud i hyn ddigwydd. Byddwn ni’n parhau i yrru’r bartneriaeth hon yn y cyfeiriad cywir.”

Ychwanegodd Jonathan Garcia, cyfarwyddwr pêl-droed yng Ngholeg Sir Gâr: “Mae hon yn bartneriaeth gyfartal lle bydd y ddau sefydliad yn helpu datblygu’r gamp o fewn y rhanbarth hwn.

“Mae gan y ddau sefydliad lawer i’w gynnig ac rydyn ni hefyd yn gobeithio helpu ein dysgwyr i ennill sgiliau ar gyfer gwaith trwy gynnig rhagflas o wirfoddoli mewn amgylchedd chwaraeon proffesiynol.

“Yn ogystal bydd y profiad a ddaw gyda’r clwb yn helpu dylanwadu ar y cwricwlwm er mwyn sicrhau y bydd ymarfer hyfforddi yn gyfoes ac yn unol ag anghenion y cyflogwr.

“Hefyd bydd y ddau sefydliad yn gweithio mewn partneriaeth i wasanaethu’r gymuned a byddwn ni’n archwilio mentrau yn y dyfodol fydd yn fuddiol i’r bartneriaeth a’i nodau.”

 

Llun: Cyrchnodau’r dyfodol - Wayne Stephens, cadeirydd Clwb Pêl-droed Tref Llanelli gyda Dr Andrew Cornish, pennaeth Coleg Sir Gâr.