Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Defnyddio dawns ar gyfer iechyd: cwrs byr ar-lein am ddim

Mae Coleg Sir Gâr yn cynnal cwrs byr yn y Celfyddydau ac Ymwybyddiaeth Iechyd sydd ar-lein ac am ddim i'r rheiny sy'n gymwys i gael cyllid.

Mae adran Diwydiannau Creadigol y coleg yn gweithio mewn partneriaeth â Rhaglen Hyfforddi Cymru Gyfan, Dawns Rubicon a Heidi Wilson, ymarferydd dawns profiadol llawrydd i gyflwyno'r cwrs ym mis Gorffennaf.

Mae'r cwrs yn rhedeg o ddydd Llun Gorffennaf 5 i ddydd Iau Gorffennaf 8 o 10am i 12pm ac 1pm i 2.30pm bob dydd ar-lein, gan ddefnyddio Zoom.

Nod y cwrs yw codi ymwybyddiaeth o gyd-destun cyfredol iechyd a lles yn y celfyddydau (dawns) yng Nghymru fel cyfeiriad gyrfa posib yn y dyfodol.

Mae wedi'i dargedu at y rheiny sy'n gweithio ym maes dawns ledled Cymru, y rheiny sydd ar ffyrlo a'r rheiny sydd wedi’u heffeithio’n negyddol gan yr economi i ennill sgiliau lefel uwch neu sy'n ennill o dan yr incwm cyfartalog.

Ariennir y cwrs gan gynllun Cyfrif Dysgu Personol (PLA) Llywodraeth Cymru a rhestrir meini prawf a chymhwyster isod.

Mae’r cwrs pedwar diwrnod sydd wedi'i rannu'n sesiynau bore a phrynhawn yn cynnwys nifer o siaradwyr gwadd gan gynnwys Sally Lewis o Gyngor Celfyddydau Cymru ac Angela Rogers o Rwydwaith Iechyd a Llesiant Celfyddydau Cymru.

Bydd astudiaethau achos hefyd yn cael eu harchwilio gan edrych ar sut mae pobl wedi elwa o ddefnyddio dawns i fyw'n dda gyda Chlefyd Parkinson a'r rheiny sydd wedi goroesi strôc. Bydd y rhain yn cael eu hymgorffori yn y sesiynau lle bydd cymysgedd o rannu, trafodaethau ac ymagweddau ymarferol yn digwydd.

Meddai Tracey Brown, arweinydd mentora, hyfforddi a datblygu gyda Dawns Rubicon: "Mae Dawns Rubicon a Rhaglen Hyfforddi Cymru Gyfan wrth ein bodd i allu gweithio gyda Choleg Sir Gâr i gynnig cwrs ym maes cyffrous y celfyddydau ac iechyd sy’n tyfu’n gynyddol ledled Cymru.

“Mae angen amlwg am raddedigion diweddar sydd â'r potensial a diddordeb yn y maes gwaith hwn ynghyd â'r rheiny sy'n gweithio ym maes dawns a'r celfyddydau ar hyn o bryd, ond nid o reidrwydd yn y celfyddydau ac iechyd, i ddod at ei gilydd a chael eu hysbrydoli gan ymarferwyr profiadol, artistiaid a llunwyr polisi a dysgu oddi wrthynt.

“Yn ôl y disgwyl, bu galw mawr am y cwrs ac ar ôl ei gwblhau bydd pobl yn cael eu cyfeirio at hyfforddiant a datblygiad pellach trwy Raglen Hyfforddi Cymru Gyfan.”

Ychwanegodd Christy Anson-Harries, arweinydd adran a darlithydd dawns yng Ngholeg Sir Gâr: "Mae hwn yn gyfle delfrydol ar gyfer y rheiny sydd am archwilio'r defnydd o gelf mewn cyd-destun iechyd.
“Mae'r pandemig wedi effeithio'n fawr ar y celfyddydau ond nid adloniant yn unig yw celf.

“Mae'r Celfyddydau ac Iechyd yn ffordd o ehangu eu defnydd mewn dull cadarnhaol a chyfannol fel modd o ddarparu cymorth iechyd gydag ymagwedd o atal, rheoli ac adsefydlu.

"I gael rhagor o wybodaeth am y cwrs Celfyddydau ac Ymwybyddiaeth Iechyd neu i gofrestru diddordeb, os gwelwch yn dda cysylltwch â Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

DPP Rhaglen Hyfforddi Cymru Gyfan (WWTP) Dawns i Bobl sy'n Byw gyda chlefyd Parkinson - Llun gan Paul Whittaker