Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Myfyrwraig gradd mewn tecstilau’n cael ei dewis i siarad yn nigwyddiad sgyrsiau graddedigion

Mae myfyrwraig gradd mewn tecstilau sy’n graddio eleni yn Ysgol Gelf Caerfyrddin Coleg Sir Gâr yn un o chwe artist a ddewiswyd fel siaradwyr yn nigwyddiad Diwrnod Graddio Tecstilau Loom Shed.

Artist tecstilau yw Ruth Petersen y mae ei gwaith yn canolbwyntio ar destunau cymdeithasol a gwleidyddol.

Cafodd ei cherflunwaith tecstil graddfa fawr wedi’i wehyddu â llaw, o’r enw ‘Structurally Unsound’, ei greu ar gyfer ei phrosiect mawr terfynol ac mae’n portreadu ei darganfyddiad diweddar ei bod, yn ystod y 1990au, yn byw yn Ystâd Ledbury yn Southwark, a gydnabyddir bellach i fod yn adeilad anniogel iawn.

Mae’r blocdyrau yn anniogel yn saernïol gyda chraciau mawr yn rhedeg drwy’r adeiladau gan achosi tamprwydd ond hefyd, perygl tân sylweddol iawn, tebyg i Dŵr Grenfell.  

Mae Ruth Petersen yn esbonio sut mae hyn wedi dylanwadu ar ei gwaith: “Yn ystod y gwaith adeiladu, dim ond 20 y cant o’r bolltau gofynnol a roddwyd yn eu lle rhwng y paneli o ganlyniad i bwysau ariannol, gan ddiystyru’n ddifrifol ansawdd y gwaith adeiladu. Portreadir hyn trwy dynnu allan 80% o edefion ystof rhwng fy nhri phanel gwlân.

“Mae’r paneli brethyn dwbl gwlân yn symbol o fytholrwydd a chysur pan eu bod, mewn gwirionedd, yn darparu dim o’r diogelwch traddodiadol hwn.

“Mae haen allanol y cerflunwaith wedi’i gwehyddu i greu haen o ddiogelwch hardd nad yw’n amddiffynnol, sy’n toddi bant.”

Bydd pob graddedig yn siarad am eu gwaith, eu casgliadau terfynol a’u camau nesaf yn ogystal ag ateb cwestiynau.

Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth am sgyrsiau graddedigion y Loom Shed yma.

Hefyd mae gwaith Ruth Petersen ar gael i’w weld ar Instagram.