Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Prentisiaeth beirianneg Tilly yn Dunbia

Mae Tilly Cole yn astudio peirianneg drydanol ac electronig yng Ngholeg Sir Gâr o fewn rhaglen brentisiaeth a gefnogir gan Dunbia.

Mae gan y cwmni 12 o gyfleusterau prosesu ledled y DU ac mae Tilly yn gweithio fel prentis peiriannydd ar safle Cross Hands.

Mae hi’n ennill profiad yn gweithio o fewn yr amrywiol adrannau y neilltuir hi iddynt, gan gynnwys cynnal a chadw cyffredinol, ond mae hi hefyd yn defnyddio ei sgiliau mewn peirianneg gynhyrchu i atgyweirio methiannau gan gynnwys namau i declynnau pwyso nad ydynt yn awtomatig a chwblhau gwaith cynnal a chadw wedi'i gynllunio ymlaen llaw.

Ennill cyflog ac ennill cymwysterau peirianneg oedd ei phrif resymau dros ymuno â rhaglen brentisiaeth.

Meddai Tilly Cole: “Mae fy astudiaeth yn y coleg yn ymwneud â llawer o bethau gan gynnwys electroneg analog, mae hyn yn golygu llawer o unedau seiliedig ar theori.

“Rydym hefyd yn astudio pŵer trydanol sy’n golygu mwy o unedau ymarferol yn defnyddio newidyddion ac amrywiol gydrannau trydanol eraill.

“Elfen allweddol arall o’r cwrs yw Mathemateg, yn ogystal ag edrych ar y ffiseg y tu ôl i waith trydanol lle rydyn ni’n defnyddio llawer o fformiwlâu ac yn ateb cwestiynau sy’n seiliedig ar theori.”

Gan edrych tuag at ei dyfodol, byddai Tilly yn hoffi archwilio ynni adnewyddadwy, megis ffermio tyrbinau môr.