Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Casgliad o fedalau Cymru i’r Coleg

Mae Coleg Sir Gâr a’i fyfyrwyr wedi ennill rhai o brif fedalau cystadlaethau cenedlaethol Cymru lle gwnaethant brofi eu sgiliau yn erbyn myfyrwyr eraill ar draws Cymru.

Mae’r coleg yn cymryd rhan yn rheolaidd mewn digwyddiadau Cystadleuaeth Sgiliau Cymru sy’n gystadlaethau sy’n annog sgiliau lefel uchel mewn nifer o feysydd pwnc a gallant arwain at gystadlaethau ledled y DU a rhyngwladol gyda WorldSkills UK.

Fel arfer gwahoddir enillwyr medalau o ddigwyddiadau Cystadleuaeth Sgiliau Cymru i WorldSkills UK Live, rownd derfynol y DU a gynhelir yn yr NEC Birmingham.

Mae medalau a enillwyd gan Goleg Sir Gâr yn cynnwys aur ar gyfer garddwriaeth a enillwyd gan Cain Rodway, aur ar gyfer peirianneg fecanyddol CAD a enillwyd gan Luke Williams ac efydd a enillwyd gan Mia Jenkins ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol.

Elusen yw WorldSkills UK ac yn bartneriaeth rhwng cyflogwyr, addysg a llywodraethau sy’n anelu at ddefnyddio arfer gorau rhyngwladol i godi safonau mewn prentisiaethau ac addysg dechnegol, gyda chefnogaeth gan ddiwydiant a chyflogwyr.

Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi myfyrwyr yng Nghymru sy’n mynd trwy’r cystadlaethau hyn gyda’i phrosiect Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru sydd wedi cefnogi myfyrwyr i lefel cystadlaethau rhyngwladol fel WorldSkills Dubai.