Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Ysgol gelf i gynnal ei harddangosfa diwedd blwyddyn ar-lein fwyaf

Mae Ysgol Gelf Caerfyrddin Coleg Sir Gâr yn cynnal ei harddangosfa celf a dylunio ar-lein fwyaf erioed wrth i fyfyrwyr arddangos eu gwaith yn nigwyddiad haf blynyddol yr ysgol.

Bydd myfyrwyr celf a dylunio Coleg Ceredigion a’r rheiny sy’n astudio cwrs gwneud dodrefn arbenigol y coleg hefyd yn arddangos eu gwaith.

Fel arfer cynhelir yr arddangosfa yn yr ysgol gelf ond oherwydd y pandemig penderfynwyd eleni eto i ddefnyddio llwyfan ar-lein.

Mae’r celfyddydwaith yn arddangos gwaith naw o raglenni gradd anrhydedd sy’n rhedeg yn Ysgol Gelf Caerfyrddin gan gynnwys 3D rhithwir, cerameg a gemwaith, celf gysyniadol a darlunio, ffasiwn, celfyddyd gain, ffotograffiaeth, cerflunio, tecstilau ac amlddisgyblaethol.

Hefyd yn cael ei arddangos mae gwaith y myfyrwyr diploma sylfaen, myfyrwyr celf a dylunio o raglenni lefel un i dri a bydd graddedigion preswyl hefyd yn arddangos eu gwaith yn yr arddangosfa hon.

Eleni yw’r tro cyntaf bydd yr ysgol gelf yn arddangos gwaith gan ddysgwyr ysgolion a dysgwyr a addysgwyd gartref sy’n cymryd rhan ym menter Criw Celf Cyngor Celfyddydau Cymru a gyflwynir ar Gampws Heol Ffynnon Job. Mae hyn yn cynnwys gwaith gan y grŵp Portffolio sy’n fyfyrwyr lefel TGAU, a grŵp Codi’r Bar ar gyfer myfyrwyr UG a Safon Uwch.

Yn ogystal mae yna ddetholiad o waith gan ddysgwyr TGAU a Safon Uwch o Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth mewn ymateb i weithdai ar-lein a gyflwynwyd gan staff Ysgol Gelf Caerfyrddin

Hefyd ceir llyfr braslunio rhithwir o fewn y gofod oriel ar-lein sy’n arddangos gwaith myfyrwyr a wnaeth gyfranogi yng Ngwobr Gelf Osi Rhys Osmond 2021 a fydd yn cael ei ddatgelu ym mis Gorffennaf.

Meddai Paula Phillips-Davies yn Ysgol Gelf Caerfyrddin: “Mae ein harddangosfa diwedd blwyddyn yn ddigwyddiad pwysig iawn i ni gael arddangos gwaith ein myfyrwyr. Fel arfer caiff ei arddangos ar draws ein hysgol gelf gyfan.

“Fodd bynnag, gan ddefnyddio llwyfan digidol, gallwn fod yn uchelgeisiol a pheidio â chael ein cyfyngu gan y gofod ffisegol.  Mae realiti rhithwir yn caniatáu i ni ddangos gwaith myfyrwyr addysg bellach a myfyrwyr addysg uwch sy’n graddio, arddangos gwaith y nifer o brosiectau eraill mae’r ysgol gelf yn eu cyflwyno a gwahodd y myfyrwyr celf a dylunio o Goleg Ceredigion i arddangos eu gwaith gyda ni eto eleni, i gyd ar yr un pryd.

“I gael gwybod mwy am waith Ysgol Gelf Caerfyrddin, byddem yn annog pawb i fwrw golwg ar yr arddangosfa ar-lein pan fydd cyfle ganddynt.” 

Mae’r arddangosfa’n dechrau heddiw (Mehefin 25) am 1pm.