Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Gabrielle yn profi sut mae trin gwallt yn cynnig dewis gyrfaol eang

Mae myfyrwraig o Goleg Sir Gâr sydd wedi cael cynnig lle yng Ngholeg Prifysgol Birmingham yn profi sut y gall gyrfa mewn trin gwallt agor llawer o ddrysau.

Mae Gabrielle Lloyd, sydd wedi cwblhau ei diploma trin gwallt lefel tri yn ddiweddar, wedi gosod ei bryd ar weithio yn y diwydiannau ffasiwn, ffilm a theledu a dyna pam y gwnaeth gais am radd BA anrhydedd y brifysgol mewn gwallt arbenigol a cholur ar gyfer y cyfryngau.

Gan gychwyn ar ei thaith trin gwallt pan oedd yn Ysgol Gyfun Sant Ioan Llwyd, manteisiodd Gabrielle ar gwrs cyswllt ysgolion Coleg Sir Gâr a gyflwynir yn salon y coleg.

Dywedodd Garbrielle Lloyd:  “Cyn gynted ag y dechreuais y cwrs, roeddwn yn gwybod mai hon oedd yr yrfa i mi ac mae fy mhrofiad ar y cwrs wedi bod yn anhygoel.

“Yn gyntaf, rydw i wedi dysgu llawer amdanaf fy hun a’r sgiliau roeddwn i’n meddwl nad oedd gen i.

“Rwy’n gwybod nawr drwy’r holl gyfleoedd a gefais gan Goleg Sir Gâr y gall trin gwallt agor llawer o ddrysau i chi, does dim rhaid i chi weithio mewn salon os nad ydych chi eisiau gwneud hynny.”

Mae hi hefyd yn nodi bod y profiad o gymryd rhan mewn digwyddiadau Cystadleuaeth Sgiliau Cymru a WorldSkills UK wedi rhoi iddi set sgiliau lefel uwch a mwy cystadleuol.

Ychwanegodd Gabrielle Lloyd: “Rydw i wedi gwneud ffrindiau anhygoel gydol oes ac mae’r holl diwtoriaid rydw i wedi cael y pleser o gael fy addysgu ganddyn nhw wedi fy nghefnogi bob cam o’r ffordd ac rydw i mor ddiolchgar am hynny.

“Mae fy nhaith yng Ngholeg Sir Gâr bellach wedi dod i ben ac rwy’n teimlo’n drist am hynny ond rwy’n gwybod y bydd fy mhrofiad yno o fudd i mi yn y brifysgol ac am hynny rwy’n ddiolchgar iawn.

“Rydw i wir eisiau gweithio mewn teledu neu ffilm yn gwneud yr hyn rydw i wrth fy modd yn ei wneud a'i weld ar y sgrin fawr.  Rydw i eisiau bod yn llwyddiannus a theimlo’n fodlon yn fy ngyrfa ac rwy'n credu y bydd y cwrs hwn yn fy nghael i yno.”

Bydd Gabrielle yn cychwyn ar ei hastudiaethau prifysgol ar ddechrau'r flwyddyn academaidd nesaf.