Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Arddangosfa wib yn dod i Gaerfyrddin

 

Mae arddangosfa wib yn cael ei chynnal yn Yr Atom yng nghanol tref Caerfyrddin sy’n arddangos gwaith myfyrwyr gradd a graddedigion preswyl yn Ysgol Gelf Caerfyrddin Coleg Sir Gâr.

Mae'r arddangosfa, sy’n dwyn y teitl Actually, yn gasgliad o waith gan artistiaid sy’n graddio o gwrs gwau, gwehyddu a chyfryngau cymysg y coleg a'r cwrs cerameg a gemwaith.

Bydd hefyd yn arddangos gwaith graddedigion preswyl sydd wedi’u lleoli ar gampws Heol Ffynnon Job y coleg dros y flwyddyn ddiwethaf, yn datblygu eu celfwaith.

Bydd Actually yn cael ei arddangos am wythnos o Orffennaf 10 i Orffennaf 17 a bydd hefyd yn cynnwys paentiadau, ffotograffiaeth a gwaith cerflunio.

Dywedodd Imogen Mills, darlithydd celf a dylunio yn Ysgol Gelf Caerfyrddin:  “Rydyn ni'n teimlo’n gyffrous iawn am y digwyddiad hwn gan fod y pandemig wedi ein hatal rhag cael ein sioeau gradd ffisegol arferol.

“Rydyn ni hefyd wedi gwahodd graddedigion o 2020 gan na chawson nhw gyfle i gael arddangosfa fyw y llynedd.”

Bydd y golwg breifat yn digwydd yn Yr Atom, Stryd y Brenin, Caerfyrddin  ddydd Sadwrn Gorffennaf 10, o 10am i 2pm y mae croeso i'r cyhoedd ei mynychu, fodd bynnag mae ar gau ddydd Sul Gorffennaf 11.

Bydd yr arddangosfa, sydd am ddim, yn cydymffurfio â rheoliadau Covid-19 ac mae lifft ar gael ar gyfer hygyrchedd.