Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Gwaith myfyrwraig gelf wedi'i ddewis gan yr Academi Frenhinol

Dewiswyd myfyrwraig gelf a dylunio sylfaen yn Ysgol Gelf Caerfyrddin Coleg Sir Gâr i arddangos ei gwaith yn Sioe Haf Artistiaid Ifanc yr Academi Frenhinol.

Creodd Hannah Christie, 19, ddarnau o gerameg sy'n cynnwys jar lleuad fach wedi'i gwneud gan ddefnyddio clai crochenwaith y gwnaeth ei hadeiladu â llaw a'i thanio mewn odyn gartref yn ystod y cyfnod clo.

“Fe wnes i gaboli wyneb y pot cyn ei danio fel ei fod yn sgleiniog ac yn casglu lliw o'r deunydd hylosg a oedd yn cynnwys dail derw, mes, gwair, croen banana, a chrwyn winwns, yna ei sgleinio â chwyr ar ôl ei danio a’i oeri digon i'w drin,” meddai Hannah.

Hefyd, fe wnaeth hi greu taten raku oherwydd ei bod eisiau cymryd gwrthrych cyffredin a'i droi yn rhywbeth hardd. 

Ychwanegodd Hannah Christie:  “Dyma’r tro cyntaf i mi gael fy ngwaith mewn arddangosfa fawr ac rwy’n llawn cyffro yn ei gylch.

“Dim ond yn ddiweddar y dechreuais greu gwaith cerameg yn ystod fy nghwrs sylfaen felly rwyf wrth fy modd bod rhywfaint o fy ngwaith wedi cyrraedd yr Academi Frenhinol ac rwy'n edrych ymlaen at ei weld yno'n bersonol os yw cyfyngiadau teithio yn caniatáu.” 

Dewiswyd y gwaith ar gyfer yr arddangosfa ddigidol a hefyd yr arddangosfa go iawn sydd ar gael i'w gweld o Orffennaf 13. 

Mae'r arddangosfa ffisegol i’w gweld yn yr Academi Frenhinol rhwng o Gorffennaf 13 i Awst 8.

Mae tocynnauam ddim ond rhaid eu harchebu ymlaen llaw.

Gellir dilyn gwaith Hannah ar ei thudalen Instagram.

Mae'r gystadleuaeth yn agored i unrhyw un yn y DU rhwng pump ac 19 oed.