Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Cogydd crwst yn y ras i gystadlu yn Shanghai

 

Mae’n bosib y bydd cogydd crwst a ddysgodd ei sgiliau coginio a lletygarwch proffesiynol ym mwyty hyfforddi Bwyty Maes y Parc Coleg Ceredigion yn y ras i gynrychioli'r DU yn rownd derfynol WorldSkills yn Shanghai.  

Fe wnaeth Hedydd Davies, sy'n parhau i gael ei chefnogi’n broffesiynol gan y coleg, gwblhau ei hastudiaethau yn 2019 ac yn ystod yr amser hwnnw, cafodd ei thalent ei meithrin ac aeth ymlaen i gymryd rhan mewn amrywiaeth o gystadlaethau ac enillodd fedal aur yn nigwyddiad Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yn 2018.

O ganlyniad, cymerodd Hedydd ran yn rownd derfynol genedlaethol WorldSkills UK yn yr NEC yn Birmingham lle cafodd ei dewis ar gyfer carfan cyn derfynol y DU gan Dr Shyam Patiar, rheolwr hyfforddi yn y DU sy’n cynrychioli gwasanaeth bwyty i WorldSkills UK.

Mae cystadlaethau WorldSkills yn dewis y cystadleuwyr gorau oll sy’n hyfforddi yn eu maes ac yn darparu rhaglen hyfforddi drwyadl iddynt i’w paratoi i gynrychioli eu gwlad a chystadlu’n fyd-eang yn erbyn y goreuon yn y byd.

Yn ddiweddar, cafodd Hedydd ei dewis yn y tri uchaf a bydd yn hyfforddi ac yn cael ei phrofi rhwng nawr a mis Mawrth 2022 am y cyfle i gael ei dewis ar gyfer Carfan y DU.

Mae tîm arlwyo a lletygarwch Coleg Ceredigion yn dal i fod yn rhan o daith cystadlu Hedydd, gan helpu i drefnu unrhyw hyfforddiant penodol neu brofi dan bwysau, darparu ymgynghoriadau arbenigol gyda staff yn ogystal â rhoi cyngor parhaus a defnydd o gyfleusterau’r coleg.

Ym mis Mehefin eleni, rhoddwyd prawf ar ei gallu mewn prawf dan bwysau wythnos o hyd ym mwyty hyfforddi Coleg Ceredigion, Bwyty Maes y Parc, gan ei rheolwyr hyfforddi yn y DU.

Rhoddwyd prawf ar ei sgiliau Barista, gwneud coctels datblygedig a oedd yn cynnwys ei choctel a moctel â'i stamp ei hun a'i gwybodaeth am win lle cafodd ei phrofi'n ddall.

Fel rhan o’r profi, bu’n rhaid iddi hefyd baratoi bwyd wrth fwrdd y cwsmer gan gynnal dau wasanaeth cinio ar gyfer bwrdd o bedwar a oedd yn cynnwys coctel gorgimwch wrth ochr bwrdd, stêc Diane techneg flambé a mefus Romanoff. 

Yr ail wasanaeth oedd her wledda lle’r oedd yn rhaid iddi weini i fwrdd o chwech gyda chymysgedd o wasanaeth plât a gwasanaeth arian a gweini gateaux wrth ochr bwrdd.

Meddai Huw Morgan, darlithydd arlwyo a lletygarwch yng Ngholeg Ceredigion:  “Rydym mor falch o gyflawniadau Hedydd hyd yn hyn.

“Mae hwn yn ymrwymiad mawr ar ei rhan, mae hi’n ymgymryd â hyfforddiant dwys yn ei hamser sbâr ac yn gweithio fel cogydd crwst ym mwyty Crwst.

“Mae llawer o hyfforddiant Hedydd wedi digwydd ar-lein oherwydd pandemig Covid-19 felly mae wedi bod hyd yn oed yn fwy anodd iddi eleni ond gyda chyflogwyr cefnogol ac arbenigedd staff campws Aberteifi, Coleg Ceredigion, y tu cefn iddi, dymunwn bob hwyl iddi yn y cam nesaf wrth ddewis carfan, a fydd yn cynnwys hyfforddiant yn rhai o fwytai a gwestai gorau’r DU. 

Mae gan Hedydd gysylltiad da iawn â myfyrwyr presennol hefyd lle mae hi’n trosglwyddo ei sgiliau drwy roi arddangosiadau sgiliau gweini bwyd uwch ym mwyty hyfforddi’r Coleg.