Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Enwi Emily fel y myfyriwr codi pwysau benywaidd gorau yng Nghymru

Mae myfyrwraig gwyddor chwaraeon yng Ngholeg Sir Gâr wedi ennill cystadleuaeth ffederasiwn Codi Pwysau Cymru a Chodi Pŵer Addysg Bellach Colegau Cymru am y codwr pwysau benywaidd gorau.

Cynhaliwyd y gystadleuaeth ar-lein am y tro cyntaf eleni ac mae wedi’i hanelu at y rheiny sy’n astudio mewn addysg bellach. 

Cafodd yr enillydd Emily Mitchell ei beirniadu ar godi pwysau 65kg uwch ei phen a chodi pwysau 115kg o ystum sefyll a enillodd 300 o bwyntiau iddi i ddod ar frig categori’r gystadleuaeth ac enillodd cit codi pwysau gan SBD Apparel yn wobr.

Mae’r gystadleuaeth wedi’i chynllunio i roi cyfle i ddysgwyr academïau chwaraeon a'r rheiny sydd eisoes yn codi pwysau’n gystadleuol gystadlu yn erbyn ei gilydd mewn lleoliadau addysgol diogel.      

 Cefnogodd staff chwaraeon y myfyrwyr a gymerodd ran drwy ddarparu hyfforddiant cyn cystadlu a ffilmiau fideo manwl a drosglwyddwyd i dîm o feirniaid.

 Yn ogystal, mae’r coleg yn dathlu buddugoliaeth tîm yn yr un gystadleuaeth lle enillodd pedair myfyrwraig, gan gynnwys Emily, y categori tîm menywod a enillodd far codi pwysau gan Pullum Sports i’r coleg.  Roedd y tîm hefyd yn cynnwys y fyfyrwraig gwyddor chwaraeon Seren Mitchell, y fyfyrwraig Safon Uwch Tayla Hek a’r fyfyrwraig ffitrwydd Lara Richards.

Meddai Stephen Williams sy’n ddarlithydd chwaraeon yng Ngholeg Sir Gâr: “Mae ein hathletwyr benywaidd yn elwa ar eu gwaith caled yn ystod y cyfnod clo ac argaeledd cyfleuster codi pwysau safonol proffesiynol ar gampws y  coleg yn y Graig. 

“Rydyn ni wrth ein bodd gyda’r canlyniadau ac yn edrych ymlaen at weld codi pwysau yn tyfu yma mewn partneriaeth â ffederasiwn Codi Pwysau Cymru, Colegau Cymru ac Academi Codi Pwysau Llanelli.”