Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Cwrs galwedigaethol yn arwain Ffion at radd dosbarth cyntaf

Nid oedd Ffion Fox yn ymwybodol y gallai fynd i'r brifysgol wedi'i harfogi gyda diploma estynedig BTEC nes iddi fynychu noson agored yng Ngholeg Sir Gâr lle gwnaeth hi gais am gwrs gofal plant ac mae bellach yn dathlu graddio gyda gradd dosbarth cyntaf mewn seicoleg gymhwysol.

Gydag awydd i astudio gradd a brwdfrydedd am wneud gwahaniaeth i fywydau eraill, roedd Ffion yn gwybod ei bod yn cymryd y camau cywir i gyrraedd ei chyrchnod o fynd i'r brifysgol.

Meddai Ffion Fox, 21: “O fy niwrnod cyntaf un yng Ngholeg Sir Gâr cefais gefnogaeth mor werthfawr gan y tiwtoriaid gofal plant gyda fy nysgu, lleoliadau, bywyd personol, cyflogadwyedd a cheisiadau prifysgol.

“Er nad oedd y llwybr a gymerais i’r brifysgol yn cynnwys astudio Safon Uwch, enillais gymaint o brofiad, gwybodaeth a dealltwriaeth o'r cwrs hwn.

“Yn ogystal â hyn, roedd y diploma estynedig lefel tri yn cynnig cymaint o gyfleoedd megis cymryd rhan yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru lle cefais wobr efydd am ofal plant

“Heb yr addysg, y gefnogaeth a’r profiad rhagorol a gefais yng Ngholeg Sir Gâr, ni fyddai wedi bod yn bosibl cyflawni gradd dosbarth cyntaf mewn seicoleg gymhwysol ym Mhrifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant.”

Ar ôl iddi raddio, mae Ffion nawr yn edrych ymlaen at weithio tuag at yrfa sy'n gwneud gwahaniaeth ym mywydau pobl.

Ychwanegodd: “Rwyf mor ddiolchgar i’r tiwtoriaid yng Ngholeg Sir Gâr am gredu ynof ac am roi i mi y wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau i fod yn llwyddiannus yn y dyfodol.”