Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Myfyrwyr yn cymryd rhan mewn gŵyl cychwyn busnes arobryn

Cymerodd myfyrwyr Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion ran yn yr ŵyl Wythnos Cychwyn Busnes yr Haf arobryn sy'n annog y rheiny mewn addysg yng Nghymru i archwilio entrepreneuriaeth fel opsiwn gyrfaol.

Mae'r digwyddiad pum niwrnod ar-lein rhad ac am ddim hwn hefyd ar gael i'r rheiny sydd wedi astudio mewn coleg neu brifysgol yng Nghymru.

Yn lansio'r digwyddiad eleni mae cyn-fyfyriwr  o Goleg Sir Gâr, Cameron Reardon, sy'n rhedeg y busnes entomoleg arobryn Bug Box UK.  Mae bellach yn cael ei gyflogi gan yn y coleg, lle cychwynnodd ei fusnes, fel swyddog ymgysylltu ag entrepreneuriaeth rhan-amser.

Hefyd, cyflwynodd Becky Pask sy'n cyflwyno hyfforddiant entrepreneuraidd a chyflogadwyedd yn y coleg weithdy ar fodel Ikigai i alluogi dysgwyr i nodi eu syniad busnes a'i alinio â phwrpas, pobl, planed ac elw.  

Yn yr ŵyl, mae pedwar prif lwyfan gyda detholiad o siaradwyr arbenigol, sy'n ymdrin â phopeth o ymchwil a marchnata i lif arian a chyllid, gan gynnig yr elfennau allweddol sydd eu hangen ar gyfer busnes llwyddiannus, gyrfa fel gweithiwr llawrydd neu fenter gymdeithasol.

Mae’r Prif Lwyfan yn cychwyn pob diwrnod gyda sgyrsiau gan brif entrepreneuriaid ac arbenigwyr Cymru.

Mae Llwyfan y Galon yn ymwneud â syrthio mewn cariad â syniadau, a dysgu sut i gynhyrchu, datblygu a phrofi syniadau cychwyn busnes.

Gan symud ymlaen i'r Llwyfan Help Llaw, mae hyn yn ymwneud â sicrhau bod eich cwsmeriaid yn gallu dod o hyd i'ch busnes ac mae’n cynnwys elfennau o farchnata.

Mae Llwyfan y Pen yn cynnwys yr holl agweddau pwysig a chyfreithiol ar gychwyn a rhedeg busnes megis treth a phrosesau buddsoddi.   

Meddai Becky Pask, cydlynydd entrepreneuriaeth a chyflogadwyedd Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion: “Mae'r digwyddiad hwn yn gyfle hollol wych i'n myfyrwyr ac i'r rheiny ledled Cymru.

“Mae'r siaradwyr yn hynod ysbrydoledig a phrofiadol ac mae'r wybodaeth maen nhw'n ei rhannu yn amhrisiadwy i anghenion rhywun sydd eisiau cychwyn ei fusnes ei hun neu sydd angen yr hyder a'r wybodaeth fusnes benodol i fynd â'i syniad i'r cam nesaf.

“Byddwn yn hyrwyddo’r digwyddiad i’n holl fyfyrwyr presennol a newydd fel y gallant gymryd rhan yn yr ŵyl y flwyddyn nesaf.” 

Mae'r digwyddiad yn fenter gydweithredol a drefnir gan golegau a phrifysgolion ledled Cymru.