Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Tîm dadansoddi’r Scarlets yn rhan annatod o radd chwaraeon y coleg

Cameron Elias

“Lleoliad gwaith yw un o’ch gwersi mwyaf hanfodol.”

Ieuan Probert - Dadansoddwr Tîm Cyntaf y Scarlets a Myfyriwr Graddedig o Goleg Sir Gâr

Mae profiad mewn lleoliad gwaith proffesiynol yn rhan hanfodol o’r rhaglenni gradd mewn chwaraeon yng Ngholeg Sir Gâr.

Oherwydd partneriaeth lwyddiannus gyda’r adran ddadansoddi yn y Scarlets, Cameron Elias yw’r myfyriwr gradd diweddaraf i elwa o fodiwl gorfodol dysgu seiliedig ar waith y cwrs. 

Mae Cameron yn cael ei oruchwylio gan Ieuan Probert, cyn-fyfyriwr gradd chwaraeon yn y coleg a enillodd radd dosbarth cyntaf ac a gwblhaodd leoliad gwaith hefyd yn yr adran ddadansoddi lle mae bellach yn gweithio fel dadansoddwr y tîm cyntaf.

Gan gychwyn ar ei seithfed tymor gyda’r rhanbarth, mae Ieuan yn esbonio sut  y cychwynnodd ar ei daith addysgol a'i leoliad gwaith i gael ei gyflogi'n llawn amser gyda’r Scarlets.

Ieuan Probert 
Credyd Llun: Riley Sports Photography

Ar hyn o bryd rwy’n ddadansoddwr y tîm cyntaf ac wedi symud i fyny'r rhengoedd yn y tymhorau diweddar gan weithio i'r academi ar ymgyrchoedd y tîm A a hefyd gan weithio gyda thîm lled-broffesiynol Clwb Rygbi Llanelli.

Mae’r adran ddadansoddi yn dîm o dri sef fi a Rowan O'Brien ac mae’n cael ei rhedeg gan y prif ddadansoddwr Jarrad Griffiths.  Rydym yn rhedeg interniaeth a lleoliad dysgu seiliedig ar waith a dros y tri thymor diwethaf, mae un ohonyn nhw bob amser wedi bod yn fyfyriwr chwaraeon Coleg Sir Gâr.

Fi oedd y myfyriwr cyntaf mewn gwirionedd i fanteisio ar y cyfle hwn gyda’r Scarlets oherwydd yn fy ail flwyddyn roedd rhaid i ni ddod o hyd i leoliad gwaith mewn maes o ddiddordeb personol.  Felly, unwaith y llwyddais i ennill lleoliad dadansoddi gyda’r Scarlets, dechreuais yn yr academi lle cefais fy nghyflwyno ​​gan Todd Taylor, cyn-ddadansoddwr yn yr academi, a roddodd arweiniad da i mi.

Fe wnes i ymwneud â phob gêm dan 18 a dan 16 trwy'r haf lle’r oeddwn i'n helpu ffilmio a chodio'n rheolaidd. Yna fe wnaeth Joe Lewis, y cyn brif ddadansoddwr, fy nghymryd a’m dwyn i mewn i’r system hŷn ac roeddwn yn ceisio mynd uwchlaw a thu hwnt yn rheolaidd yn fy ngwaith, yn yr ymarfer a’r gemau, i’r pwynt lle’r oedd ganddyn nhw ffydd ynof fi a chael y dasg o wneud gwaith prosiect ar ddyfarnwyr, ac mae’r daith wedi parhau o’r fan honno.

Gyda lleoliad gwaith arall i’w gwblhau fel rhan o’r radd roedd Jarrad Griffiths, y prif ddadansoddwr presennol, yn awyddus i fy nghadw am dymor arall oherwydd roeddwn wedi mynd uwchlaw a thu hwnt i fy nyletswyddau gofynnol ac wedi gweithio’n ddiwyd iawn yn fy lleoliad cyntaf.

Ar ôl tair blynedd, graddiais gyda gradd dosbarth cyntaf ac fe wnaeth y daith barhau yno.   

Mae’r profiad a gefais, nid yn unig o’r cwrs ond o’r lleoliad, wedi cael effaith mor fawr ar fy mywyd ac wedi helpu i mi lunio fy hun.

Byddaf bob amser yn ddiolchgar i’r darlithwyr ar y cwrs, sef Lee ac Euros, am yr holl waith a wnaethant i mi a hefyd i bawb rwyf wedi delio â nhw yn y Scarlets gan eu bod wedi fy mowldio i’r hyn yr ydwyf heddiw.

“Yr effaith fwyaf mae ein interniaid a’n myfyrwyr lleoliad gwaith yn ei chael ar berfformiad tîm yw’r arwain maen nhw’n ei wneud wrth ffilmio, codio ac olrhain elfennau ychwanegol unigol. Mae hon yn fantais sydd gennym lle gallwn ni wir edrych yn fanwl ar y sgiliau penodol sydd eu hangen ar wahanol grwpiau chwarae a helpu i wella chwaraewyr yn y meysydd hyn."

Ieuan Probert
Astudio chwaraeon yng Ngholeg Sir Gâr

Mae Coleg Sir Gâr yn rhedeg nifer o raddau cysylltiedig â chwaraeon yn ogystal â chyrsiau BTEC lefel tri sy’n llwybr i astudio mewn prifysgol.

Cyrsiau Israddedig (Lefel 4-6) a achredir gan Brifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant

BSc mewn Hyfforddi a Pherfformiad Pêl-droed
BSc mewn Hyfforddi a Pherfformiad Rygbi
BSc mewn Hyfforddi a Pherfformiad Chwaraeon

Mae’r holl gyrsiau uchod ar gael hefyd fel graddau lefel sylfaen.

Cyrsiau Cyn-Brifysgol (Lefel 1-3)

Diploma Estynedig Cenedlaethol mewn Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer (Lefel 3)
Diploma Estynedig Cenedlaethol mewn Chwaraeon a Gweithgareddau Awyr Agored (Lefel 3)
Diploma Estynedig Cenedlaethol mewn Chwaraeon, Ffitrwydd a Hyfforddiant Personol (Lefel 3)
Diploma Estynedig Cenedlaethol mewn Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon (Lefel 3)
Chwaraeon a Hamdden Actif (Lefel 1)
Chwaraeon (Lefel 2)

Dewch i wybod mwy am astudio chwaraeon yng Ngholeg Sir Gâr neu cysylltwch ag Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 

Ewch ar daith o amgylch Campws y Graig lle mae’r cyrsiau chwaraeon yn cael eu cyflwyno.

"Yn 2021, derbyniodd 42% o fyfyrwyr chwaraeon raddau dosbarth cyntaf gyda 29% yn ennill 2:1 a 29% yn ennill 2:2"